Home
Centre for Geobiology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Trives i svovel

CGB forsker Hans Tore Rapp har beskrevet den første av de nyoppdagede artene på den arktiske midthavsryggen. Bøstemarken Nicomache lokii er den viktigste nøkkelarten i svovelsuppen 2350 meter under havoverflaten.

Main content

Les artikklen skrevet av Kim E. Andreassen i På Høyden.

Les også artikklen i forskning.no