Home
Centre for Geobiology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Lær mer om oss og bli med på tokt!

Havdypet og organismene som lever der, livets opprinnelse på jorden og muligheten for liv på andre planeter er noen av de nyeste og mest spennende temaene som forskes på i dag. Disse fascinerende spørsmålene kan være en god inngangsport for å formidle forskning og vitenskap til publikum.

Photo:
CGB

Main content

Lær mer om:

I sommer G.O.Sars dratt nordover igjen fra 29. juni til 9. august. Med på toktet var studenter og forskere fra flere fagområder som geologi, geokjemi, biologi og mikrobiologi. Fire lærere var også med. De arbeidet side om side med forskerne på toktet. I tillegg skrevet de hver dag i en dagbok og på den måten fortelle om arbeidet forskerne gjør om bord. (les mer og bli med!)