Home
The Department of Biomedicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Studier i biologiske basalfag

Undervisning

All vår undervisning har naturvitenskaplig forankring. Det undervises i biologiske basalfag for studentgrupper på ulike nivå, og tilknyttet ulike studieprogram.

Undervisning i medisinstudiet
Photo:
Paul-Erik Lillholm, Arvid Lundervold

Main content

Noen av våre emner er åpne og kan tilbys ulike bachelor- eller masterstudenter ved andre institutt/fakultet/institusjoner.

Instituttet tilbyr også emner på PhD-nivå. PhD-kandidater kan i tillegg velge blant instituttets emner på 300-nivå (BMED-emner), så lenge disse ikke inngår i opptaksgrunnlaget.

Studietilbudet ved instituttet administreres av studieseksjonen i samarbeid med instituttets utdanningsleder, Arne Tjølsen.