Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet

Forskerlinjen er et spesialtilbud for en gruppe lege- og tannlegestudenter (inntil 10%) som har interesse for medisinsk forskning og som kan tenke seg å forske parallellt med studiene.

Oppgavedag
Mingledag/oppgavepresentasjonsdag 2022
Photo:
Marianne Heldal Stien

Main content

Studentene på forskerlinjen følger et ordinært lege- eller tannlegestudium. Spesialtilbudet ved forskerlinjen består i at disse studentene i tillegg får en organisert forskeropplæring og utfører egen forskningsaktivitet med skriving av forskningsoppgave som kan være starten på en ph.d.-grad.

Studentene blir tatt opp ved forskerlinjen andre året etter opptak på ordinært studium. Forskerlinjen innebærer at den normerte studietiden på 5 og 6 år forlenges med 1 år, til hhv. 6 og 7 år. Forskerlinjen baserer seg på arbeid med forskning på full tid i 1 år, samt forskningsarbeid tilsvarende 0,2 årsverk per år parallelt med ordinært studium. Total mengde forskningsarbeid for studenter ved forskerlinjen utgjør dermed 2 årsverk, men vil ofte være mer omfattende.

Fullført forskerlinje gir 120 studiepoeng.

Forskerutdanningen på forskerlinjen er så omfattende at man ved avsluttet studium har dekket kravene til slik utdanning innenfor ph.d.- programmet, og det er ikke nødvendig med ytterligere formell forskeropplæring for ph.d.- kandidater med fullført forskerlinje.