Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Veien videre

Fullført forskerlinjen - hva gjør jeg nå?

Når man har fullført forskerlinjen står man overfor valg om hvor veien går videre. Noen ønsker å komme i gang som lege og søke LIS-1-stilling, mens andre ønsker å fortsette med forskning og ta en ph.d.-grad.

Veien videre
Photo:
UiB

Main content

Det medisinske fakultet har øremerkede ph.d.-stipend for forskerlinjestudenter som ønsker å gå direkte videre med en ph.d.-grad før de går ut i LIS-1-stilling. Disse stipendene lyses ut om høsten hvert år.

Forskerlinjestudenter som ved endt medisin-/tannlegestudium har publisert alle artiklene som skal inngå i sitt ph.d.-prosjekt, kan søke om forenklet opptak i doktorgradsprogrammet. Opptak gis i inntil ett år uten finansiering, for å ferdigstille ph.d.-avhandlingen. Det er en forutsetning at veileder og institutt anbefaler opptak. Søknad om opptak i ph.d.-programmet etter denne regelen må leveres inn senest innen 15. august for de som avslutter studiet sitt i vårsemesteret eller innen 15. januar for de som avslutter studiet sitt i høstsemesteret.   

Du søker om forenklet opptak her

Alle delarbeid som skal inngå i avhandlingen må være publisert og lastes opp som vedlegg til søknad, sammen med anbefalingsbrev fra veileder og institutt. Kandidaten vil få opptak i doktorgradsprogrammet i maksimalt 1 år. Forlengelser vil ikke bli gitt. Frist for innlevering er 1 år etter søknadsfristen. Dersom kandidaten ikke har levert innen fristen opphører rett til veiledning. 

Krav om ny midtveisevaluering faller bort for disse kandidatene. 

Kandidaten søker om IT-konto på lik linje med andre kandidater. Ordningen gir ikke rettigheter knyttet til lab og infrastruktur. Dersom kandidaten har behov for dette, må avtale med instituttet vedlegges søknad.  

Ordningen er I tråd med fakultetets programbeskrivelse for ph.d.-utdanningen.