Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Opptak FL

Opptak FL

Informasjon om søknadsprosessen til Forskerlinjen.

Main content

Opptak til Forskerlinjen skjer i 3. eller eventuelt 5. semester i studiet. Søknadsfristen til Forskerlinjen er 1.  oktober. Opptaket er betinget, og med det menes at for å få endelig plass på Forskerlinjen som starter påfølgende høst, må studentene innen de starter på forksningsåret sitt ha levert plan for opplæringsdelen og skrevet veilederkontrakt.

Det tas opp max. 17 studenter per år til Forskerlinjen. Det er en forutsetning at alle eksamener i studiet så langt er bestått.

Vedlegg til søknad:

 • CV
 • inntil 500 ord om egen motivasjon om forskning
 • en kort uttalelse fra veileder om at han/hun påtar seg veilederansvar for deg ved evt. opptak
 • prosjektprotokoll

 

Eksempler på protokoller finner du her og her

Du søker HER


Prioritering av søkerne til opptak kan foretas utfra følgende kriterier:

 • Motivasjon/intervju
 • Veileder/miljø
 • Prosjektbeskrivelse/søknad
 • Realiserbarhet
 • Annen utdannelse/verv
 • Tidligere forskningserfaring
 • Plan for artikkel
 • Karakterer i studiet