Home
Department of Comparative Politics

Lene Brandt, rådgiver i Personvernombudet for forskning ved NSD

noe av det viktigste vi sampolere tar med oss videre, er de analytiske verktøyene og evnen til å forstå og se sammenhenger

Hvor jobber du nå/hva jobber du med?

Jeg jobber som rådgiver i Personvernombudet for forskning ved NSD. Vi er personvernombud for ca. 150 forsknings- og utdanningsinstitusjoner, herunder alle universiteter, høgskoler, flere helseforetak, samt en rekke frittstående forskningsinstitutt og kompetansesentre.

Hvorfor valgte du å studere sampol?

Etter å ha gjennomført en bachelorgrad i medievitenskap ved UiB, følte jeg at jeg hadde behov for å supplere graden med noe som kunne gi meg bredere kompetanse og større samfunnsforståelse. Fag på Sampol kunne gi meg dette, mente jeg. Det viste seg til slutt å være så spennende at jeg endte opp med en mastergrad.     

Hvordan opplevde du overgangen fra studier til arbeidsliv?

De første to årene etter at jeg fullførte mastergraden, jobbet jeg som vitenskapelig assistent, både ved UiB, CMI og HiB. I tillegg fikk jeg også jobbe på prosjektbasert basis for Verdensbanken i en periode. Jeg synes jeg var heldig som slik fikk muligheten til å jobbe på flere ulike forskningsprosjekter, og jeg fikk på mange måter fortsette å jobbe på mye den samme måten jeg hadde gjort i studietiden. Dette gjorde at overgangen fra studier til arbeidsliv for min del var ganske glidende.

Jeg syntes imidlertid det var vanskelig å vite om jeg ønsket å forsøke å gå videre med en doktorgradsstilling. Når jeg nå endte opp i Personvernombudet for forskning, er jeg veldig fornøyd med å kunne bruke alle erfaringene fra både studietid og første arbeidstid, i vårt arbeid opp mot de ulike forsknings- og utdanningsinstitusjonene vi er Personvernombud for. 

Ellers kan man for øvrig innimellom savne studenttilværelsen og tiden på sampol; men det er også godt å slippe å sitte fanget på lesesalen - eller med dårlig samvittighet i Nordnesparken - i mai.

På hvilken måte drar du nytte av det du har lært på sampol i jobbsammenheng?

For det første er den kjennskapen til forsknings- og utdanningssektoren man får ved å ta høyere utdanning, og en mastergrad ved UiB, relevant. Videre gir bl.a. arbeidet med masteroppgaven, som på sampol gjennomføres over et helt år, og som et eget, selvstendig forskningsarbeid, nyttig erfaring i min jobb med å forhåndsvurdere og følge opp forskningsprosjekter. Erfaring med ulike metodiske, etiske og juridiske utfordringer ved innsamling og bruk av data til forskning har også vært nyttig. Til sist tror jeg at det å studere sampol ofte er med å bidra til at man opplever et stort engasjement for viktige samfunnsmessige spørsmål, noe som jeg også har med meg videre nå som jeg jobber med personvernspørsmål.

Føler du at utdannelsen ved ISP har gitt deg en kompetanse som er ettertraktet i arbeidsmarkedet?

Helt generelt tror jeg noe av det viktigste vi sampolere tar med oss videre, er de analytiske verktøyene og evnen til å forstå og se sammenhenger. Dette er verdifull kompetanse for store deler av arbeidsmarkedet. Vi må derfor være tydelig på at sampolere bør være ettertraktet i mange ulike stillinger, både i det offentlige og private.   

Har du noen tips å komme med til slutt?

Mitt tips må være at man i studietiden forsøker å finne en balansegang mellom mye fokus på studier, og fokus på alt det andre fine studenttilværelsen tilbyr av muligheter og opplevelser. Det vil alltid være positivt å kunne vise til at man har mye forskjellig erfaring, også utenom studiene. Vær derfor ikke redd for å oppsøke nye utfordringer, folk og engasjement. Og for all del; dra på utveksling! Sampol byr på fantastiske muligheter til å utvide sin kompetanse, både faglig og sosialt, med utveksling til andre deler av Europa og verden. Benytt de!