Home
Department of Comparative Politics

Rådgiver på Statistisk sentralbyrå

Mathias Revold har mastergrad i sammenliknende politikk og jobber nå som førstekonsulent ved Seksjon for intervju på Statistisk sentralbyrå.

Metodekunnskapene jeg lærte på sampol bruker jeg hver dag.

Hvor jobber du nå/hva jobber du med?

Jeg jobber som rådgiver i seksjon for levekårsstatistikk. Der jobber jeg med å analysere data fra spørreundersøkelser om nordmenns levekår. Dette inkluderer blant annet boforhold, arbeidsforhold, sosial kontakt og så videre. Vi ser spesielt på situasjonen til utsatte grupper, som personer med lavinntekt, sosialhjelpsmottagere og innvandrere.

Hvorfor valgte du å studere sampol?

Jeg var samfunns- og politikkinteressert, og på sampolstudiet virket det som jeg kunne fordype meg i disse emnene.

Hvordan opplevde du overgangen fra studier til arbeidsliv?

Det gikk veldig fint, men mange ting er forskjellig. Når du er student kan du bestemme din egen arbeidstid og hvordan du jobber med studiene. Menneskene som omgir deg er omtrent like gamle som deg og har omtrent de samme interessene. I arbeidslivet er det strengere rammer og mer variasjon i menneskene som omgir deg. Men heldigvis har jeg fått fortsette å jobbe med noe av det jeg studerte. 

På hvilken måte drar du nytte av det du har lært på sampol i jobbsammenheng?

Metodekunnskapene jeg lærte på sampol bruker jeg hver dag.  Dette inkluderer både de statistiske metodene jeg bruker i arbeidet med statistikk på SSB, men også tenkemåten som følger med. På sampol lærte jeg å ha en kunnskapsbasert tilnærming til temaene jeg skulle undersøke. Jeg prøver å ha den samme innstillingen på jobb ved å stille spørsmål rundt måten ting gjøres på og ved å basere avgjørelser på fakta.

Føler du at utdannelsen ved ISP har gitt deg en kompetanse som er ettertraktet i arbeidsmarkedet?

Ja. Den kunnskapsbaserte tilnærmingen som ligger til grunn for faget gjør at man både lærer å tenke teoretisk og konkrete metoder for å finne svar på ulike problemstillinger. Dette er svært ettertraktede egenskaper,  men noen ganger vet ikke arbeidsgivere at man har denne kompetansen. Da er det viktig å selge det inn.

Har du noen tips å komme med til slutt?

Jeg er glad for at jeg valgte et studie basert på mine interesser, og ikke strategisk i forhold til hvilken jobb jeg en gang kunne få. Det gjorde studietiden min mer interessant, og det viste seg å være mange jobbmuligheter som jeg ikke kjente til da jeg begynte å studere.

Ellers må man benytte studietiden til å få så mange erfaringer som mulig: bli med i organisasjoner, jobb for Studvest eller studentradioen eller dra på utveksling. Man lærer masse, det er morsomt og det ser bra ut på en CV.

 

Publisert av: Adrian Kjær, 2014

Oppdatert av: Evelyn Myrå Holmøy, 2016