Home
Department of Comparative Politics

Kommunikasjonsrådgiver ved NHH

Øyvind Torvund fullførte sin mastergrad våren 2013. Masteroppgaven handlet om terrorisme belyste årsakene til at flertallet av terrorangrep er rettet mot lands hovedsteder. I dag jobber han som kommunikasjonsrådgiver på Norges Handelshøyskole.

Fokuset på kritisk tenkning og det at man utvikler analytiske ferdigheter kommer godt med i flere jobbsituasjoner.

Hvor jobber du nå/hva jobber du med?
Jobben innebærer blant annet å være mediekontakt og bidra med medierådgiving. En stor del av jobben min er også arbeid med forskningsformidling. Det kan være alt fra å hjelpe forskere med kronikker, tilrettelegge saker for media og skrive forskningssaker selv.

Hvorfor valgte du å studere sampol?
Jeg er interessert i politikk og internasjonale forhold, og da er sampol et naturlig valg. Jeg jobbet som journalist før jeg begynte å studere, og tenkte at denne utdannelsen kunne gi enda flere jobbmuligheter. Jeg har ikke angret på dette valget.

Hvordan har sampol-utdannelsen hjulpet deg i å få jobben du har nå, eventuelt din første jobb etter endt utdannelse?
Å ha en mastergrad var en forutsetning for å få jobben, og på sampol utvikler man egenskaper som vil være ettertraktet i mange jobber. Når det er sagt, så var nok journalisterfaringen fra ulike redaksjoner den viktigste grunnen til at jeg fikk jobben.

Hvordan opplevde du overgangen fra studier til arbeidsliv?
Det gikk helt fint. Jeg jobbet to-tre år før jeg begynte å studere, og syns overgangen til å bli student var større. Når man går ut i arbeidslivet mister man en del frihet som man har som student. Det er kanskje den største forskjellen.

På hvilken måte drar du nytte av det du har lært på sampol i jobbsammenheng?
Fokuset på kritisk tenkning og det at man utvikler analytiske ferdigheter kommer godt med i flere jobbsituasjoner. I arbeidet med forskningsformidling får jeg også god bruk for fagkunnskapen. En god del av forskningssakene jeg jobber med kan relateres til det jeg lærte på sampol. Metodekursene gjør meg også i bedre stand til å forstå og vurdere forskningen. Jeg føler likevel at erfaringen fra media er den jeg får aller mest nytte av i denne jobben.

Har du noen tips å komme med til slutt?

Utdannelsen er relativt bred og gir mye generell kunnskap som vil være nyttig i flere jobber. Dette kan også være en utfordring når en skal ut på arbeidsmarkedet. En del arbeidsgivere er nok rett og slett ikke klar over hvilken kompetanse vi har. Derfor tror jeg at det under studietiden er lurt å få seg en relevant jobb eller engasjere seg i studentaktiviteter. Jeg vil også anbefale å reise på utveksling. Internasjonal erfaring blir bare mer etterspurt i arbeidslivet, og det er mange spennende steder man kan reise til.