Home
Department of Comparative Politics

Rådgiver i Hordaland fylkeskommune

Lasse Kolbjørn Anke Hansen tok mastergraden i sammenliknende politikk i 2012 og jobber nå med analyse, ugreiiing og dokumentasjon i Hordaland fylkeskommune.

den grundige metodeutdannelsen som er alfa og omega for den jobben jeg nå gjør

Hvor jobber du nå/hva jobber du med?

Jeg jobber i det som så fint heter stabseining for analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) i Regionalavdelinga i Hordaland fylkeskommune. Vi er på mange måter et lite konsulentbyrå innad i fylkeskommunen og bidrar med evalueringer, analyser og faglige råd til de andre enhetene i fylkeskommunen. Som vikar er jeg på mange måter poteten i vår enhet og har derfor jobbet med det meste innenfor vårt ansvarsområde. I fjor gjorde jeg f.eks. en analyse av næringslivets FoU-innsats i fylket sammenliknet med andre store fylker i landet og laget en prognose for fremtidig pendling mellom regionene i fylket som faktisk tilslutt endte opp i Vestlandsrevyen. I år har jeg fått ansvaret for fylkeskommunens bruk av spørreundersøkelser og bidrar med veiledning og faglige råd til de som måtte ønske å gjennomføre slike.

Hvorfor valgte du å studere sampol?

Allerede på ungdomsskolen sa en lærer til meg at jeg måtte studere statsvitenskap siden jeg var så glad i å diskutere store og små hendelser i samfunnet, uavhengig av hvilket fag vi egentlig hadde. Dette fulgte meg gjennom videregående og etter et år på folkehøyskole sto valget mellom statsvitenskap i Oslo eller sampol i Bergen. Siden broren min allerede bodde i sistnevnte og nettopp hadde fått en datter ble valget i grunnen enkelt.

Hvordan har sampol-utdannelsen hjulpet deg i å få jobben du har nå, eventuelt din første jobb etter endt utdannelse?

På hvilken måte drar du nytte av det du har lært på sampol i jobbsammenheng?

Tja, Regionalavdelinga i fylkeskommunen må være en av arbeidsplassene i landet med høyest tetthet av sampolere, så det var i alle fall ingen tvil om at de kjente til hvilken kompetanse vi besitter. I AUD jobber vi i tillegg som nevnt som et lite konsulentselskap og bruker hovedsakelig samfunnsvitenskapelig metode. Da blir den bredden man får av et sampol-studium veldig viktig, i tillegg til erfaringen med å skrive kortere og lengre analytiske tekster. Men ikke minst er det den grundige metodeutdannelsen som er alfa og omega for den jobben jeg nå gjør. Alt fra de første MET102-timene om kvalitativ intervjuing til kurset i avansert regresjonsanalyse med Tor Midtbø på masteren har vært uvurderlig for meg. Ikke minst gav arbeidet med å samle inn, bearbeide og presentere store mengder originaldata i forbindelse med masteroppgaven en erfaring i praktisk anvendelse av metodekunnskapene som jeg ikke kunne vært foruten.

Hvordan opplevde du overgangen fra studier til arbeidsliv?

Nå fikk jeg kanskje en litt rolig overgang i og med at jeg var praktikant på den norske ambassaden i Canada det første halvåret etter å ha levert masteroppgaven, men uavhengig av det tror jeg overgangen ville gått fint. Jeg jobber nå med mange av de tingene og metodene vi lærte om på studiet, og på den måten har overgangen vært glidende fra teori til praksis. Den største forskjellen er egentlig at jeg plutselig har fri de fleste ettermiddager og helger, noe jeg bare drømte om som student. Og i år skal jeg for første gang siden jeg begynte med sommerjobber ha en skikkelig sommerferie!

Føler du at utdannelsen ved ISP har gitt deg en kompetanse som er ettertraktet i arbeidsmarkedet?

Arbeidsgiverne har vel ikke akkurat stått i kø, men man får jo en veldig allsidig utdannelse som gjør at man kan passe inn overalt i offentlig forvaltning, og kanskje også en del steder i det private. I tillegg har man fått en spisset metodekunnskap som gjør at man blir svært ettertraktet innenfor slike miljøer som jeg nå jobber i.

Har du noen tips å komme med til slutt?

Mitt første tips: ta praksis (Sampol 113) på bachelor! Det er en veldig god måte å få prøvd i praksis det man har lært til da på studiet, og gir en ny måte å nærme seg det man lærer senere på. I tillegg er det at man som nyutdannet allerede kan skilte med relevant arbeidserfaring og gjerne en god attest noe framtidige arbeidsgivere legger merke til.

Mitt andre tips: gjør noe mer enn å bare sitte på lesesalen. Karakterer er kjekke å ha, men det er alt det andre du husker, og som faktisk ofte er det som skaffer deg jobb. Akkurat som med praksisen er det en måte å argumentere overfor potensielle arbeidsgivere at du allerede har erfaring utover maratonøkter på lesesalen. Hvorvidt det du gjør er å være besøksvenn for eldre, drive med studentpolitikk, jobbe på 7-Eleven eller stå i baren på Kvarteret er mindre viktig. Bare ikke glem at i de fleste tilfeller er én grad og to-tre verv bedre enn tjue verv og ingen grad.