Home
Department of Comparative Politics

Analyse, evaluering, datainnsamling og rådgivning på oppdrag fra offentlig og privat sektor.

Asle visste tidlig at han skulle studere sammenliknende politikk. Nå jobber han som researcher og får god bruk for kunnskapen han har fra studiene.

Jeg har alltid vært interessert i politikk, og sampol fremstod som en perfekt «match» for meg.

Hvor jobber du nå/hva jobber du med?

Jeg jobber som utreder i et bergensbasert analyse- og utredningsselskap kalt ideas2evidence. Her arbeider jeg med analyse, evaluering, datainnsamling og rådgivning på oppdrag fra offentlig og privat sektor.

 

Hvorfor valgte du å studere sampol?

På ungdomsskolen bestilte jeg og en kompis, av en eller annen merkelig grunn, studiebrosjyrer fra Universitet i Bergen og Universitetet i Oslo. Vi hadde vel lyst til å være litt modne tenker jeg. Jeg leste gjennom brosjyrene, og da jeg så beskrivelsen av sampol visste jeg at det var her jeg ville gå når det ble tid for å studere. Jeg har alltid vært interessert i politikk, og sampol fremstod som en perfekt «match» for meg.

 

Hvordan opplevde du overgangen fra studier til arbeidsliv?

Ganske uproblematisk egentlig. Jeg brukte imidlertid en god stund på å avlære meg de mest groteske utslagene av studenters påklistrede akademiske skrivemåte.

 

På hvilken måte drar du nytte av det du har lært på sampol i jobbsammenheng?

I det daglige jobber jeg mye med analyse av spørreundersøkelser og registerdata, og således har opplæringen i kvantitativ metode vært svært nyttig for meg. Jeg mener også at det komparative tankesettet er veldig nyttig, fordi det er gjennom sammenligning man virkelig kan forstå verden rundt seg. Og om det er noe man virkelig lærer gjennom å være student på sampol, så er det verdien av sammenligning.

 

Føler du at utdannelsen ved Institutt for sammenliknende politikk har gitt deg en kompetanse som er ettertraktet i arbeidsmarkedet?

Ja. Jeg opplever imidlertid at samfunnsvitere generelt er litt for dårlige til å forstå hva slags kompetanse man har, og hvordan man kan selge den inn. Mange kan se på en jobbannonse hvor det eksempelvis søkes etter samfunnsøkonomer, og tenke at dette ikke er en jobb for dem. Men, man må se hva slags kunnskaper og egenskaper det søkes etter, ikke hva slags titler arbeidsgiverne oppgir å være ute etter.

 

Har du noen tips å komme med til slutt?

Vær engasjert, ta på deg faglige og ikke-faglige oppgaver og roller. Jobb som seminarleder, engasjer deg i sampolkonferansen, bli en del av student- og utdanningsutvalg. Man blir bedre kjent med sine medstudenter og instituttet, og det vurderes som positivt av fremtidige arbeidsgivere.