Home
Department of Comparative Politics

Analyse og statistikk hos SIU

Terje var ferdig med mastergraden høsten 2012 og jobber nå som rådgiver i Avdeling for utredning og analyse ved Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).

Evnen til kritisk og analytisk tenkning er også en av de tingene jeg lærte mye om på sampol som har vært til stor nytte i jobbsammenheng.

Hvor jobber du nå/hva jobber du med?

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er et nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter som fremmer internasjonalt samarbeid gjennom hele utdanningsløpet. Her jobber jeg mye med analyse og statistikk, og har nylig blant annet jobbet med en sporingsstudie som følger opp mottakere av utdanningsstipend fra Norads kapasitetsbyggingsprogrammer i Sør.

 

Hvorfor valgte du å studere sampol?

Sampol var et av mange alternativer da jeg skulle begynne på universitet, og det var på mange måter litt tilfeldig at det var der jeg til slutt endte opp. Men, med en generelt høy interesse for samfunnsspørsmål og historie har jeg aldri angret på valget. Den faglige kvaliteten, så vel som det sosiale miljøet, førte til at jeg tok både en bachelorgrad og en mastergrad i sampol.

 

Hvordan har sampol-utdannelsen hjulpet deg i å få jobben du har nå, eventuelt din første jobb etter endt utdannelse?

Jeg ble ansatt i SIU på et vikariat etter at jeg tidligere hadde søkt fast stilling uten å nå helt opp. Da det ble behov for en med analytisk kompetanse, spesielt innenfor kvantitative metoder, ble jeg kontaktet med spørsmål om jeg kunne være interessert i å komme inn på et halvt års vikariat. Det var erfaringen fra bruk av kvantitative og kvalitative metoder på sampol som åpnet muligheten til å få innpass hos SIU, og flere forlengelser av vikariatet viser at sampol er en særs relevant utdanning.

 

Hvordan opplevde du overgangen fra studier til arbeidsliv?

Overgangen fra studier til arbeidsliv var i mitt tilfelle relativt rolig. Jeg hadde en glidende overgang fra studier til jobb gjennom poststudier og arbeid som forskningsassistent og undervisningsassistent ved UiB etter fullført mastergrad. Den største utfordringen knyttet til overgangen fra studier til arbeidsliv er å flytte fokuset mer i retning av praktisk utførelse kontra teoretisk tenkning. For min egen del var det en viss overgang fra å jobbe med problemstillinger knyttet til avgjørelser i Norges Høyesterett til å se på effekten av stipendordninger i internasjonalt utdanningssamarbeid.

 

På hvilken måte drar du nytte av det du har lært på sampol i jobbsammenheng?

Til daglig jobber jeg mye med statistikk og analyse. Gjennom jobben i SIU har jeg fått bruk for mange ulike analyseverktøy, og erfaringen fra sampol i den forbindelse vært veldig nyttig. Evnen til kritisk og analytisk tenkning er også en av de tingene jeg lærte mye om på sampol som har vært til stor nytte i jobbsammenheng. Uavhengig av fagfelt utgjør verktøyene fra sampol en solid faglig kompetanse.

 

Føler du at utdannelsen ved ISP har gitt deg en kompetanse som er ettertraktet i arbeidsmarkedet?

Kompetansen vi tilegner oss gjennom studier i sammenliknende politikk er svært relevant for arbeidsmarkedet. Utfordringen er at selv med et meget høyt kunnskapsnivå, som gjør at vi kan bekle mange forskjellige stillinger, bærer vi preg av å være generalister. Derfor er det viktig å fremheve nøkkelkompetanse, som analytisk tenkning og evnen til å se sammenhenger, når man forsøker å overbevise potensielle arbeidsgivere.

 

Har du noen tips å komme med til slutt?

Som ansatt i et nasjonalt kompetansesenter som arbeider med å fremme internasjonalisering i utdanning kommer jeg ikke utenom å nevne mulighetene som følger med utvekslingsopphold. Opphold i utlandet som en del av gradsstudier i sampol gir en fantastisk mulighet til å videreutvikle den faglige og sosiale kompetansen man får gjennom å studere sampol. Jeg har selv vært utvekslingsstudent, og vil anbefale alle som har mulighet til å ta deler av en grad i utlandet til å gjøre det. Sampol har flotte ordninger som gjør det mulig å dra til andre deler av Europa og resten av verden.