Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Studentinformasjon

Om du vil informere UiBs studenter kan vi bistå deg via uib.no og sosiale medier.

Main content

Studentsider - uib.no/student

Formålet med oppslag studentsidene er å synliggjøre aktiviteter tilknyttet UiB og gi studenter informasjon som kan være av relevans og interesse for studenter flest.

Studentorganisasjoner og samarbeidspartnere med nær tilknytning til UiB kan få lagt ut informasjon på denne forsiden.

Fremgangsmåte

Studieavdelingen vil vurdere hver henvendelse enkeltvis.

 

Sosiale medier

Instagram og Twitter er de mest brukte kanalene for å nå våre etablerte studenter i sosiale medier. Ettersom mange av våre følgere også er etablerte studenter, vurderes også Facebook.