Home
Genetic epidemiology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Utdanning blant barnekreft-overlevere

En ny studie fra IGS viser at blant overlevere etter kreft i ung alder (<19 år) er det totalt sett en lavere andel som fullfører utdanning sammenlignet med den kreftfrie befolkningen.

Førsteforfatter Sara Ghaderi

Main content

Lavere gjennomføring av utdanning ble hovedsakelig observert blant overlevere etter hjernekreft og de vi antok hadde fått CNS-rettet terapi. Valg av fagfelt blant kreftoverlevere var generelt det samme som den kreftfrie befolkningen både på lavere og høyere nivå.

Les hele artikkelen i Journal of Cancer Survivorship.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25929213