Home
Department of Comparative Politics

Strategi, forvaltningsrevisjon og organisasjonsutvikling

Maja Finnes Sollid har en mastergrad i sammenliknende politikk og jobber i dag som konsulent i Deloitte.

De 6 årene jeg brukte på å fullføre utdannelsen har utvilsomt vært de mest spennende og lærerike årene i mitt liv!

Hvor jobber du nå/hva jobber du med?

Jeg er konsulent for Deloitte i avdelingen Enterprise Risk Services. Jeg jobber med forvaltningsrevisjon av norske kommuner og fylkeskommuner. Vi bistår offentlige virksomheter i omstillings- og effektiviseringsprosesser, strategiarbeid, økonomi- og virksomhetsstyring, organisasjonsutvikling, analyser og utredninger.

 

Hvorfor valgte du å studere sampol?

Før jeg begynte å studere bodde jeg et par år i utlandet, i Belgia, Nederland og India. Dette vekket en nysgjerrighet og et ønske om å bedre forstå de bakenforliggende årsakene til forskjeller i samfunnsstrukturer fra land til land. Jeg har alltid vært sulten på å forstå hvorfor mennesker er så forskjellige over landegrenser, og etter at jeg begynte å studere sammenliknende politikk fattet jeg en særlig interesse for Russland. Mitt forsøk på å bedre forstå naboen vår i øst endte med 4 utvekslingsopphold i St.Petersburg, en bachelorgrad i russisk språk og litteratur, og en masteroppgave om russisk institusjonsbygging. De 6 årene jeg brukte på å fullføre utdannelsen har utvilsomt vært de mest spennende og lærerike årene i mitt liv!

 

Hvordan har sampol-utdannelsen hjulpet deg i å få jobben du har nå?

Utdannelsen min er veldig relevant for den jobben jeg gjør i Deloitte. Den metode- og analysekunnskapen jeg har tilegnet meg gjennom årene på SV-fakultetet blir tatt i bruk hver eneste dag! På mange måter likner den jobben jeg gjør i Deloitte på å skrive en masteroppgave. Jeg jobber mye med utforming av problemstillinger, dokumentanalyse, kvalitative intervju og innholdsanalyse.


I tillegg til å jobbe med forvaltningsrevisjon bidrar jeg også i Deloitte sin satsning på fiskeri- og oppdrettsnæringen. Her får jeg direkte bruk for den kunnskapen jeg tilegnet meg i arbeidet med masteroppgaven, og jeg får muligheten til å jobbe videre med en bransje som jeg fattet stor interesse for da jeg holdt på med masteren. Min erfaring er at all kunnskap du har tilegnet deg, stor eller liten, kan komme til nytte når du minst venter det. Det gjelder bare å være åpen og omfavne de mulighetene som byr seg.

 

Hvordan opplevde du overgangen fra studier til arbeidsliv?

Hektisk. Jobben i Deloitte byr på mye reising, krav til å sette seg raskt inn i nye temaer og arbeidsoppgaver og jobbe med flere prosjekter samtidig. Jeg setter veldig stor pris på en utfordrende arbeidshverdag, og det tok ikke lang tid fra jeg begynte i jobben til at jeg var med å bidra til å skape verdi for selskapet. Det synes jeg er viktig.

 

Utover det så er det utrolig deilig å få betalt for den tiden man tilbringer på jobb!

 

På hvilken måte drar du nytte av det du har lært på sampol i jobbsammenheng?

Som nevnt så har jeg hatt mye nytte av den faglige kompetansen jeg har fått av å studere sammenliknende politikk. I tillegg til dette har jeg lært mye av prosessen med å skrive masteroppgave, knyttet til disponering og planlegging av egen tid. I en hektisk arbeidshverdag er det viktig å kunne planlegge sin egen tidsbruk. De berømmelige tidstyvene er overalt!

 

Føler du at utdannelsen ved Institutt for sammenliknende politikk har gitt deg en kompetanse som er ettertraktet i arbeidsmarkedet?

Både ja og nei. Hos de arbeidsgiverne som kjenner til hva sampolere kan har vi nok et godt rykte. Gjennom utdannelsen vår har vi fått et høyt generelt kunnskapsnivå som er skikket til mange ulike stillinger. Samtidig opplever jeg at mange arbeidsgivere er usikre på hva statsvitere generelt, og sampolere spesielt, kan og at vi derfor ofte ikke blir tatt med i vurderingen av aktuelle kandidater. Her har sampolere en jobb å gjøre i forhold til bevisstgjøring av kompetanse ut mot arbeidslivet, kanskje særskilt rettet mot privat næringsliv.

 

Har du noen tips å komme med til slutt?

Bli klar over hva du kan!

Siden det er mange arbeidsgivere som ikke har et bevisst forhold til hvilke ferdigheter sampolere har, er det viktig å kartlegg egen kompetanse og hvordan denne kompetansen kan anvendes i ulike deler av arbeidslivet. Tenk gjennom hvilke personlige egenskaper du har, hvilken kompetanse du har tilegnet deg gjennom utdanning og kartlegg hvor i arbeidslivet du kan få bryne deg på de utfordringene du ønsker.

Jeg jobbet noen måneder på SiB Karrieresenteret før jeg begynte å jobbe i Deloitte, og de hjalp meg mye med å reflektere over disse tingene. Stikk innom dem og ta en prat om din egen fremtidige karriere.