Home
Department of Comparative Politics

Hele Norge. Hele tiden

Kristian fullførte masterstudiet våren 2015, og jobber nå som markedsanalytiker i flyselskapet Widerøe.

Et sterkt metodefokus gjør at masterprogrammet i Sammenlignende Politikk holder et høyt Europeisk nivå

Hvor jobber du nå/hva jobber du med?

Jeg jobber som markedsanalytiker i flyselskapet Widerøe. Her er jeg ansvarlig for å gjennomføre kunde- og markedsundersøkelser. Til daglig bistår jeg salg- og markedsavdelingen i deres arbeid med reklame,  merkevarebygging og salg.  I tillegg sitter jeg i flere prosjektgrupper som berører ulike deler av selskapets virksomhet.

 

Hvorfor valgte du å studere sampol?

Til å begynne med var nok den største motivasjonen en brennende interesse for politikk- og samfunnsforhold. Frank Aarebrot hadde holdt flere innlegg på min videregående skole, og Sammenlignende Politikk virket som det rette studiet for meg. Da det kom til valg av master, var spennende kurs i dataanalyse, samt stor grad av selvstendig arbeid med åpne problemstillinger avgjørende.  Et sterkt metodefokus gjør at masterprogrammet i Sammenlignende Politikk holder et høyt Europeisk nivå. Muligheten for utvekslingsopphold  som en del av graden virket også forlokkende.

 

Hvordan har sampol-utdannelsen hjulpet deg i å få jobben du har nå, eventuelt din første jobb etter endt utdannelse?

Kurs i politisk økonomi, demokratisering og europeisk samarbeid,  samt et generelt høyt kunnskapsnivå om internasjonal politikk, bidro til at jeg fikk sjansen til å være praktikant ved den norske ambassaden i Riga. Dette var en kjempeerfaring som jeg har tatt med meg videre.

Gjennom faget SAMPOL113 fikk jeg tilbud om praktikantstilling i Bergen Næringsråd. Jeg innså at jeg etter bare et og et halvt år hadde opparbeidet meg statistiske og metodiske kunnskaper som var ettertraktet i arbeidslivet. I Bergen Næringsråd gjennomførte jeg flere markedsanalyser på egenhånd. En av dem handlet om reisevaner med fly. Det ligger svært tett opp mot det jeg jobber med i dag.

Tittelen på masteroppgaven min er "Når det gjelder som mest - En studie av tillit til myndigheter for å håndtere terrorangrep i Norge". Dette er en kvantitativ studie med bruk av survey og befolkningsdata, samt erfaring med konkrete verktøy som SPSS, STATA og Questback. Erfaring med bruk av disse verktøyene var nok et viktig bidrag til at jeg fikk sjansen hos Widerøe.

 

Hvordan opplevde du overgangen fra studier til arbeidsliv?

Som student har man tid og mulighet til å dykke langt ned i en problemstilling og  bli en ekspert innenfor et selvvalgt fagfelt. Det er et priveligum. I arbeidslivet er resultatfokuset større og tidsbruken begrenset, det har tvunget meg til å bli mer pragmatisk. Det beste med overgangen fra studier til arbeidsliv er overgangen fra teoretiske til mer praktiske problemstillinger. Det er i tillegg svært inspirerende å jobbe sammen med kolleger med ulik fagbakgrunn. Sammen løser vi utfordringerjeg aldri kunne tilnærmet meg på egenhånd

 

På hvilken måte drar du nytte av det du har lært på sampol i jobbsammenheng?

Studiet har gitt meg  erfaring i arbeid med åpne problemstillinger. Sammenlignende Politikk har utfordret meg til å tenke kritisk og selvstendig, men samtidig systematisk. Studiet har også gitt meg analytiske ferdigheter og metodekunnskap som jeg drar god nytte av hver dag på jobb. 

 

Føler du at utdannelsen ved Institutt for sammenliknende politikk har gitt deg en kompetanse som er ettertraktet i arbeidsmarkedet?

Å være ettertraktet innebærer å skille seg ut.  Som nevnt ovenfor har sampolere mange imponerende egenskaper som er ettertraktet i arbeidslivet. Samtidig øker konkurransen. Det blir stadig opprettet nye studieprogram som konkurrerer om å ha et godt navn og rykte hos arbeidsgiverne. I tillegg har antallet kandidater med høyere utdanning fordoblet seg de siste 20 årene. I møte med denne økende konkurransen kan både studenter og instituttet bli enda mer bevisste på hva de er gode på, og jobbe målrettet med å fortelle dette til arbeidslivet. Kjennskap til kompetansen er nødvendig for at man skal bli vurdert i en søknadsprosess.

 

Har du noen tips å komme med til slutt?

Engasjer deg i noe du synes er gøy!  Engasjement er en viktig driver for personlig utvikling. Arbeidsgivere legger raskt merke til om kandidater har spennende erfaringer utenom studiet, enten det er direkte relatert til studiet eller litt på siden.

Til sist ønsker jeg å oppfordre til deltakelse på kurs, arrangementer og rådgivning i forbindelse med jobbsøking Det kan gi en ekstra input som gjør at man trekker det lengste strået i en tøff konkurransesituajson. Karrieresenteret har mange tilbud og sterk faglig kompetanse som jeg nøt godt av i søknadsprosessen.