Home
Estate and Facilities Management division

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Leveregler på eiendomsavdelingen

Eiendomsavdelingen har utarbeidet leveregler for å ivareta et godt arbeidsmiljø og god service.

Bilde
Photo:
EIA

Redelighet

  • Vi er tydelig, tar ansvar og holder det vi lover

Respekt

  • Vi respekterer hverandres forskjeller og viser omtanke for hverandre

Samhandling

  • Vi har felles mål om løsninger til beste for UiB og jobber sammen for å nå disse

Åpenhet

  • Vi deler informasjon og gir eller tar imot konstruktive tilbakemeldinger