Home
Department of Comparative Politics

Rådgiver i NAV

Andreas har en variert stilling hos NAV Finnmark, hvor han får brukt sine gode analyseferdigheter fra sammenliknende politikk.

Analysekompetansen jeg har fått gjennom de ulike aspektene av metodeprogrammet har vært uvurderlig!

Hvor jobber du nå/hva jobber du med?
Jeg jobber hos NAV Finnmark som rådgiver innen analyse og statistikk. Stillingen min er veldig variert. Jeg lager styringsinformasjon for fylkesledelsen, produserer prognoser og interne analyser. Arbeidet er veldig spennende og jeg har rom til å velge ut hvilke prosjekter som er interessante for NAV.

Hvorfor valgte du sammenliknende politikk?
Jeg valgte sammenliknende politikk fordi jeg var opptatt av de store samfunnsmessige spørsmålene. Jeg var veldig tiltrukket av det å skulle undersøke samfunnsfenomener på en vitenskapelig måte. Innenfor sammenliknende politikk var jeg spesielt interessert i demokrati og velferdsstat, samt forståelsen av stat og nasjon og deres institusjoner. 

Hvordan opplevde du overgangen fra studier til arbeidsliv?
Overgangen fra studier til arbeidsliv var veldig enkel. På mange måter arbeider jeg svært likt som jeg gjorde da jeg gikk på masterstudiet.

På hvilken måte drar du nytte av det du har lært på sampol i jobbsammenheng?
Når det gjaldt å komme seg inn i arbeidet kom kompetansen jeg bygde meg opp på masterprogrammet meg til unnsetning umiddelbart. Jeg har fått anledning til å fortsette med det jeg var interessert i fra studiene, nemlig det å finne hypoteser innenfor et fagfelt og undersøke dem. 

Føler du at utdannelsen ved Institutt for sammenliknende politikk har gitt deg en kompetanse som er ettertraktet i arbeidsmarkedet?
Analysekompetansen gjennom de ulike aspektene av metodeprogrammet har vært uvurderlig. Der mener jeg sammenlignende politikk virkelig skiller seg ut fra mange andre masterprogram.