Home
Centre for Geobiology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Årsrapport 2015

Senter for geobiologi – årsrapport for 2015

Senterperioden går mot slutten, og det er med stor glede og tilfredshet vi konstaterer at senteret i løpet av disse 10 årene har nådd to av sine viktigste mål – å etablere geobiologi som en egen fagdisiplin og sette dyphavsforskning høyt på dagsorden.

CGB Annual Report 2015
Photo:
Centre for Geobiology

Main content

Universitetet i Bergen sitt strategidokument for perioden 2016-2022 bærer tittelen «Hav, liv, samfunn», og dokumentet åpner med følgende formulering: «Det går en rød tråd fra skjelettene i Hvalsalen på Naturhistorisk museum, via Fridtjof Nansens banebrytende studier av slimålens nerveceller til dagens fremragende geobiologiske dypvannsforskning». Geobiologi er nå tydelig og godt forankret, også i utdanningsprogrammene våre.

Senteret holder fortsatt et høyt publiseringsnivå med artikkelen om livets tre i Nature i 2015 som et av høydepunktene. Et annet høydepunkt har vært lanseringen av «Ægir 6000» - en flunkende ny forsknings-ROV for hele forsknings-Norge. Med en kapasitet til å dykke ned til 6000 meter, kan «Ægir» dekke 99 prosent av verdens havbunnsområder. «Ægir» er en del av prosjektet «Norwegian Marine Robotics Facility", og sammen med sine partnere har UiB også søkt om midler til en autonom undervannsfarkost (AUV). Med en slik infrastruktur på plass, vil Norge ha et effektivt og viktig verktøy til disposisjon for å utforske havbunnen langs kysten og de store havområdene våre.

Vi ønsker dere god lesning.