Home
Selmer Center in Secure Communication

Main content

  • Kryptologi og Kodeteori (NFR grant) 1999-2002
  • Koding for mobile systemer (NFR grant) 1997 – 2001
  • Kodeteori (NFR grant) 1995-1998
  • RASC – Reliable and Secure Communication (NFR, SUP grant) 1995-1998
  • Kodeteori (NFR grant) 1993-1994
  • Nordic Research School on Cryptology (NorFA grant) 1992
  • Nordic Research School on Algebraic Coding Theory (NorFA grant) 1992
  • Optimale Koder (NFR grant) (1989-1992)