Home
Selmer Center in Secure Communication

The opening of Selmer Center

Interview with Prof. Ernst S. Selmer

Producer:
UniDivision

Main content

Gruppen for kodeteori og kryptografi ved UiB er ledende på den internasjonale forskningsarena og spiller en sentral rolle ved utvikling av internasjonale industristandarder. Miljøet mener likevel de har vært for usynlig i forhold til bevilgende myndigheter. Ved opprettelsen av Selmersenteret håper de at dette vil endre seg.

– Selv om vi har fått toppkarakter i internasjonale fagevalueringer og blir mye brukt av store firma innen kommunikasjon og datasikkerhet, har vi blitt oversett ved politiske vurderinger. Vi ønsker nå å bygge opp merkevaren «Selmersenteret» og dermed bli mer synlige, sier professor Tor Helleseth, som er leder for senteret oppkalt etter den tidligere UiB-professoren og pioneren på fagfeltet, Ernst Selmer.Senteret som er tilknyttet Institutt for Informatikk, hadde lagt sin offisielle åpning til tirsdag 11. februar - navnefarens 83-årsdag. På gjestelisten sto samarbeidspartnere fra næringslivet, universitetsledelsen og en representant fra Forskningsrådet. Hedersgjesten Selmer selv, var imidlertid forhindret fra å komme, men under åpningssermonien dukket han opp på storskjerm.

Selmer på skjermen

«Jeg synes det er fabelaktig at senteret er oppkalt etter meg. Jeg er svært smigret!» sa Selmer under videointervjuet laget i Oslo av Nils Arne Sæbø ved Formidlingsavdelingen.Selmer er blant annet kjent for sitt bidrag til utviklingen av det norske personnummeret på 60-tallet. Ved å benytte spesielle matematiske sjekksummer konstruerte han de to siste sifrene i personnummeret som gjør at ombytting av de andre tallene eller andre feil blir avslørt. Selmer var ansatt som professor i matematikk ved UiB fra 1957, og har vært veileder for flere av de som nå jobber ved instituttet.«Forskerne her er veldig flinke til å skaffe gode folk. Jeg har jo selv vært med å rekruttere denne gjengen og satt de i gang med disse problemstillingene. Det er jo kanskje derfor de kaller det opp etter meg - jeg har vel gitt dem et puff» smilte Selmer fra skjermen.Under åpningen fortalte Tor Helleseth om da Ernst Selmer skulle legge nytt kjøkkengulv. Han fikk det nemlig konstruert etter et matematisk system som gjorde at uansett hvilken retning man gikk så ble mønsteret det samme.– Vi på Selmersenteret skal ikke lage gode kjøkkenløsninger altså, vi vil fortsette å tilby topp kompetanse på for eksempel datasikkerhetssystemer og mobil kommmunikasjon, sa senterlederen som sammen amerikanske forskere har utviklet standarden til den nye generasjons mobilsystem - UMTS. Oppdragsforskningen til senteret blir nå lagt til avdelingen for beregningsvitenskap i Unifob Helleseth pekte blant annet på samarbeidet miljøet har med for eksempel Den norske bank, Forsvaret, NERA, Thales og Telenor.Leif Nilsen fra Thales og Anders Wahlin fra NERA understreket på sin side at de var helt avhengige av senterets kompetanse og at de så frem til et fortsatt tett samarbeid.

Nytt program om sikkerhet og sårbarhet

Fra Forskningsrådet kom Ole Henrik Ellestad direktør for området Naturvitenskap og teknologi. Han hadde lykkeønsker og en liten verbal gave i kofferten. – Vi arbeider nå for å gi sentret et solid grunnlag. Nærings- og handelsdepartementet har blant annet tatt initiativ til et ny satsning kalt IKT sikkerhet og sårbarhet. Satsningen vil bli etablert som et eget program som skal løpe i årene 2003-2007. Programmet vil ha en ramme på 59 millioner kroner totalt og vi håper at dette fremragende forskningsmiljøet blant annet vil få midler herfra for å skape en robust basis, sa Ellestad.