Home
Department of Comparative Politics

Main content

A-K

See details in CRISTIN

1Bakke, Elisabeth; Berntzen, Einar; Heidar, Knut.
Politikk i Europa: Partier, regjeringsmakt, styreform (2. utgave). Universitetsforlaget 2013 (ISBN 9788215022208) 404 s.
UiB UiO
 
 
2Berglund, Sten; Ekman, Joakim; Deegan-Krause, Kevin; Knutsen, Terje.
The Handbook of Political Change in Eastern Europe. Third Edition.. Edward Elgar Publishing 2013 (ISBN 9781782545880) 840 s.
UiB
 
 
3Berglund, Sten; Ekman, Joakim; Knutsen, Terje; Aarebrot, Frank.
The Resilience of History. I: The Handbook of Political Change in Eastern Europe. Third Edition.. Edward Elgar Publishing 2013 ISBN 9781782545880. s. 15-35
UiB
 
 
4Blinder, Scott; Ford, Robert; Ivarsflaten, Elisabeth.
The better angels of our nature: how the antiprejudice norm affects policy and party preferences in Great Britain and Germany. American Journal of Political Science 2013 ;Volum 57.(4) s. 841-857
UiB
 
 
5Brautigam, Deborah; Zhang, Haisen.
Green dreams: myth and reality in China's agricultural investment in Africa. Third World Quarterly 2013 ;Volum 34.(9) s. 1676-1696
UiB
 
 
6Båtstrand, Sondre.
Grønt er skjønt - i Sverige. PUTSJ : et magasin fra Natur og ungdom 2013 (2) s. 26-27
UiB
 
 
7Båtstrand, Sondre.
Klimaendringer i regjeringserklæringene 1989-2009. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2013 ;Volum 29.(2) s. 159-166
UiB
 
 
8Christensen, Dag Arne; Christensen, Tom; Lægreid, Per; Midtbø, Tor.
The people and structure solution? Collegial administration in Norway. I: Crossing Boundaries in Public Management and Policy. Routledge 2013 ISBN 978-0-415-67824-7. s. 111-124
UiB UiO UNI
 
 
9Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor; Aars, Jacob.
Tilfredshet med kommunale tjenester: spiller partipolitikken noen rolle?. I: Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag 2013 ISBN 978-82-7935-342-3. s. 243-262
UiB UNI
 
 
10Dugard, Jackie; St. Clair, Asuncion; Gloppen, Siri.
Introduction : climate change justice : narratives, rights and the poor. South African journal on human rights 2013 ;Volum 29.(1) s. 6-13
UiB CICERO
 
 
11Dugard, Jackie; St. Clair, Asuncion Lera; Gloppen, Siri.
CLIMATE TALK. Rights, Poverty and Justice. Juta Publishers 2013 (ISBN 9781485100645) 250 s.
CICERO CMI UiB
 
 
12Dugard, Jackie; St.Clair, Asuncion Lera; Gloppen, Siri.
Introduction. I: CLIMATE TALK. Rights, Poverty and Justice. Juta Publishers 2013 ISBN 9781485100645.
CICERO CMI UiB
 
 
13Eimhjellen, Ivar; Wollebæk, Dag; Strømsnes, Kristin.
Associations online: barriers for using web-based communication in voluntary associations. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 2013 s. -
ISF UiB UNI
 
 
14Engene, Jan Oskar.
Mer overvåking, mer kontroll. Noen utviklingstrekk etter 22. juli. Tidsskrift for samfunnsforskning 2013 ;Volum 54.(2) s. 233-244
UiB
 
 
15Gianella Malca, Camilla; Fosse, Elisabeth; Gloppen, Siri.
Giving Effect to Children's Right to Health in Colombia? Analysing the Implementation of Court Decisions Ordering Health System Reform. Journal of Human Rights Practice 2013 ;Volum 5.(1) s. 153-176
CMI UiB
 
 
16Gloppen, Siri.
La lucha por los derechos de la salud. Marco de análisis. I: La lucha por los derechos de la salud: ¿puede la justicia ser una herramienta de cambio?. Siglo XXI Editores 2013 ISBN 978-987-629-260-3. s. 31-56
UiB CMI
 
 
17Gloppen, Siri; Gianella, Camila; Yamin, Alicia Ely.
Den globale abortstriden: Hvem får bestemme over kvinners kropp?. Bistandsaktuelt 2013
UiB CMI
 
 
18Gloppen, Siri; Roseman, Mindy Jane.
Litigación del derecho a la salud. ¿Son actores transnacionales los que mueven los hilos. I: La lucha por los derechos de la salud: ¿puede la justicia ser una herramienta de cambio?. Siglo XXI Editores 2013 ISBN 978-987-629-260-3. s. 295-326
UiB CMI
 
 
19Gloppen, Siri; Roseman, Mindy Jane.
ntroducción. ¿Pueden los litigios judiciales volver más justa la salud?. I: La lucha por los derechos de la salud: ¿puede la justicia ser una herramienta de cambio?. Siglo XXI Editores 2013 ISBN 978-987-629-260-3. s. 13-30
UiB CMI
 
 
20Gloppen, Siri; Vallejo, Catalina.
Red-Green Lawfare: Climate Justice Discourse in Courtrooms. I: CLIMATE TALK. Rights, Poverty and Justice. Juta Publishers 2013 ISBN 9781485100645. s. 208-235
CMI UiB UiO
 
 
21Gloppen, Siri; Yamin, Alicia Ely.
La lucha por los derechos de la salud: ¿puede la justicia ser una herramienta de cambio?. Siglo XXI Editores 2013 (ISBN 978-987-629-260-3) 488 s.
CMI UiB
 
 
22Grendstad, Gunnar; Mjelde, Hilmar Langhelle.
Hva blir Obamas ettermæle?. Bergens Tidende 2013 s. B24-
UiB
 
 
23Grendstad, Gunnar; Mjelde, Hilmar Langhelle.
Republikanerne vinner i 2016. Stat og styring 2013 ;Volum 23.(1) s. 57-59
UiB
 
 
24Grendstad, Gunnar; Shaffer, William R.; Waltenburg, Eric N..
Høyesterettsdommerne som Grunnlovens voktere. Prøvingsretten i 26 plenumsdommer med dissens, 1925-2010. I: Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3633-5. s. 404-423
UiB
 
 
25Gåsemyr, Hans Jørgen; Kuhnle, Stein.
Velferd i Kina: Verdens største velferdsreform skal løfte landet. Bergens Tidende 2013 s. -
UiB
 
 
26Helle, Svein-Erik Hansen; Orre, Aslak Jangård.
Norge i Angola: Olje, gass og moralske paradokser. I: Afrikas 99%. Økonomisk vekst, ulikhet og protest. Oslo: Fellesrådet for Afrika og Solidaritet Forlag 2013 ISBN 9788291916309. s. 78-80
UiB CMI
 
 
27Ivarsflaten, Elisabeth; Strømsnes, Kristin.
Inequality, Diversity and Social Trust in Norwegian Communities. Journal of Elections, Public Opinion, and Parties 2013 ;Volum 23.(3) s. 322-342
UiB
 
 
28Ivarsflaten, Elisabeth; Stubager, Rune.
Voting for the populist radical right in Western Europe: the role of education. I: Class Politics and the Radical Right. Routledge 2013 ISBN 978-0-415-69052-2. s. 122-137
UiB
 
 
29Kleiven, Helga Flesche; Knutsen, Terje.
DigUiB: alene mot kamera.. På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen 2013
UiB
 
 
30Knutsen, Terje.
Hva er din løsning, Atakan?. På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen 2013
UiB
 
 
31Kuhnle, Stein.
Den nordiske modellen - en supermodell for hele verden?. Velferd 2013 ;Volum 102.(3) s. 28-29
UiB
 
 
32Kuhnle, Stein.
Den norske velferdsstaten i et langsiktig og internasjonalt perspektiv. I: Arbeidsdepartemenet 100 år. : Arbeidsdepartementet 2013 ISBN 978-82-997364-2-8. s. 159-194
UiB
 
 
33Kuhnle, Stein.
Flere barn skal redde eldrebølgen. Bergens Tidende 2013 s. 14-15
UiB
 
 
34Kuhnle, Stein.
Norwegen. I: Handbuch Sozialpolitiken der Welt. LIT Verlag 2013 ISBN 978-3-643-10987-3. s. 438-443
UiB
 
 
35Kuhnle, Stein.
Ombygging av velferdsstaten. Dagens næringsliv 2013 s. 34-35
UiB
 
 
36Kuhnle, Stein.
Spammens evinnelige forbannelse. Bergens Tidende 2013
UiB
 
 
37Kuhnle, Stein.
"Store utfordringer for den kinesiske landsbygden: Etterlatt, forlatt, overlatt". Velferd 2013 ;Volum 102.(5) s. 28-29
UiB
 
 
38Kuhnle, Stein.
The European Welfare State in Perspective (publisert på kinesisk og engelsk i samme utgave av tidsskriftet). Health and Society 2013 ;Volum 1.(1) s. 1-16
UiB
 
 
39Kuhnle, Stein.
"The Global Economic Crisis and Implications for Social and Employment Policy in the EU". I: A New Context for EU-Korean Relations. Spain: Fride 2013 ISBN 978-84-616-6094-0. s. 41-50
UiB
 
 
40Kuhnle, Stein.
Tvilende til "ubevisst diskriminering". Bergens Tidende 2013
UiB
 
 
41Kuhnle, Stein; Lindén, Tord Skogedal.
Finanskrisen og de europeiske velferdsstatene. Tidsskrift for velferdsforskning 2013 ;Volum 16.(4) s. 198-201
UiB UNI

L-Å

See details in CRISTIN

42Linde, Jonas; Erlingsson, Gissur Ó.
The Eroding Effect of Corruption on System Support in Sweden. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions 2013 ;Volum 26.(4) s. 585-603
UiB
 
 
43Linde, Jonas; Karlsson, Martin.
The Dictator's New Clothes: The Relationship Between E-Participation and Quality of Government in Non-Democratic Regimes. International Journal of Public Administration 2013 ;Volum 36.(4) s. 269-281
UiB
 
 
44Lindén, Tord Skogedal; Kuhnle, Stein.
Er Norge på vei inn i nedturen?. Aftenposten.no 2013
UiB UNI
 
 
45Løvlie, Frode Andreas.
Explaining Hamas's Changing Electoral Strategy, 1996-2006. Government and Opposition 2013 ;Volum 48.(4) s. 570-593
CMI UiB
 
 
46Løvlie, Frode; Knudsen, Are.
Hamas and the Arab Spring: Introduction. Middle East Policy 2013 ;Volum 20.(3) s. 56-59
CMI UiB
 
 
47McNeish, John-Andrew; Leer, Lars; Krøvel, Roy Gunnar; Nymark, Johannes Andreas; Gloppen, Siri; Leifsen, Esben; Bull, Benedicte; García-Godos, Jemima; Aguilar-Støen, Mariel; Braathen, Einar; Bye, Vegard; Hauge, Wenche Iren; Haarstad, Håvard; Guzman-Gallegos, Maria A; Sønneland, Anne Margrethe; Fuentes, Daniela Orge; Helgesen, Arnhild; Hirsch, Cecilie Karina Von; Bjune, Maren.
Menneskerettighetene er udelelige. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013
CMI DHS FAFO HIOA MHS NHH NIBR NUPI PRIO UiB UiO UMB
 
 
48Mjelde, Hilmar Langhelle.
Fremskrittspartiets organisatoriske utvikling fra 1973 til 2013: fra anti-parti til masseparti?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2013 ;Volum 29.(2) s. 120-130
UiB
 
 
49Mjelde, Hilmar Langhelle.
How and Why Parties Respond to Membership Decline: The Case of the SPD and the CDU. German Politics 2013 ;Volum 22.(3) s. 253-269
UiB
 
 
50Muriaas, Ragnhild Louise.
Ikonet Mandela. Bergens Tidende 2013
UiB
51Muriaas, Ragnhild Louise.
Party affiliation in new democracies: Local reactions to the split of the ruling party in Malawi. African Journal of Political Science and International Relations 2013 ;Volum 7.(4) Suppl. July s. 190-199
UiB
 
 
52Muriaas, Ragnhild Louise.
Signe Arnfred: Sexuality and Gender Politics in Mozambique - Rethinking Gender in Africa. Tidsskrift for kjønnsforskning 2013 (1) s. 92-96
UiB
 
 
53Muriaas, Ragnhild Louise; Happy, Kayuni.
The reversed contagion effect: Explaining the unevenness of women's representation across South African municipalities. Women's Studies: International Forum 2013 ;Volum 41.(Part 2) s. 150-159
UiB
 
 
54Muriaas, Ragnhild Louise; Hussein, Mustafa.
'Traditional Authorities' (Chapter 8) in Nandini Patel and Lars Svåsand (eds) Government and Politics in Malawi, 2nd Edition.. Lilongwe, Malawi: Capital Printing Press 2013 (ISBN 978-99908-0-019-7) 18 s.
UiB
 
 
55Muriaas, Ragnhild Louise; Tønnessen, Liv.
Å være sin mann lydig. Bergens Tidende 2013
UiB CMI
 
 
56Muriaas, Ragnhild Louise; Tønnessen, Liv; Wang, Vibeke.
Exploring the relationship between democratization and quota policies in Africa. Women's Studies: International Forum 2013 ;Volum 41.(part 2) s. 89-93
CMI UiB
 
 
57Norheim, Ole Frithjof; Gloppen, Siri.
La litigación en reclamo de medicamentos. ¿De qué modo es posible evaluar el impacto en los resultados de salud?,. I: La lucha por los derechos de la salud: ¿puede la justicia ser una herramienta de cambio?. Siglo XXI Editores 2013 ISBN 978-987-629-260-3. s. 361-391
UiB CMI
 
 
58Pedersen, Jørgen; Cappelen, Cornelius.
Rettferdig arveavgift. Morgenbladet 2013
UiB
 
 
59Rakner, Lise.
Foreign Aid and Democratic Consolidation in Zambia. I: Democratic Trajectories in Africa: Unraveling the Impact of Foreign Aid.. Oxford University Press 2013 ISBN 978-0199686285.
UiB
 
 
60Rakner, Lise; Svåsand, Lars G.
“Competition and participation, but no democracy: The politics of elections in Africa´s feckless regimes”. Statsvetenskaplig Tidsskrift 2013 ;Volum 115.(4) s. 365-384
UiB
 
 
61Selle, Per.
Refleksjoner kring medlemsmodellens betydelse. I: Civilsamhället klämt mellan stat och kapital. Välfärd - Mångfald - Framtid. SNS förlag 2013 ISBN 978-91-86949-39-6. s. 49-63
UiB
 
 
62Selle, Per; Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin.
Citizenship identity among Norwegian Sami in core Sami areas. Citizenship Studies 2013 ;Volum 17.(6-7) s. 712-727
UiB UiO
 
 
63Selvik, Kjetil.
Business and social responsibility in the Arab world: the Zakat vs. CSR models in Syria and Dubai. Comparative Sociology 2013 ;Volum 12.(1) s. 95-123
CMI UiB
 
 
64Sicakkan, Hakan G..
Diversity and the European Public Sphere. Towards a Citizens' Europe. Eurosphere Working Papers 2013 ;Volum 2013.(3) s. 1-85
UiB
 
 
65Sicakkan, Hakan G..
Linking the European Union with its Citizens. Eurosphere Working Papers 2013 ;Volum 2013.(1) s. 1-5
UiB
 
 
66Sicakkan, Hakan G..
The Contested European Public Sphere. Eurosphere Working Papers 2013 ;Volum 2013.(1) s. 252-263
UiB
 
 
67Sicakkan, Hakan G..
Trans-Europeanizing Public Spaces in Europe. Eurosphere Working Papers 2013 ;Volum 2013.(1) s. 165-181
UiB
 
 
68Skiple, Jon Kåre; Gudbrandsen, Frøy; Grendstad, Gunnar.
«..som speiler det samfunnet vi har» Høyesterett, asylbarn og den alminnelige rettsoppfatning.. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift 2013 ;Volum 52.(9) s. 609-629
UiB
 
 
69St.Clair, Asuncion Lera; Gloppen, Siri.
Climate Change Lawfare. I: Climate Change: International Law and Global Governance. Volume II: Policy, Diplomacy and Governance in a Changing Environment. : Nomos Verlagsgesellschaft, 2013 ISBN 978-3-8329-7796-2. s. 171-201
CICERO CMI UiB UiO
 
 
70Strømsnes, Kristin.
Frivillig arbeid. Bergens Tidende 2013 ;Volum 146.(162) s. 16-17
UiB UNI
 
 
71Strømsnes, Kristin.
Medlemmene mindre viktige. Bergens Tidende 2013 ;Volum 146.(162) s. 17-17
UiB UNI
 
 
72Strømsnes, Kristin.
Norsk frivillighetspolitikk - ny och enhetlig?. I: Civilsamhället klämt mellan stat och kapital. Välfärd - Mångfald - Framtid. SNS förlag 2013 ISBN 978-91-86949-39-6. s. 89-101
UiB
 
 
73Svåsand, Lars G.
Party development in the old world: And in the new. I: Party Governance and Party Democracy. Springer Science+Business Media B.V. 2013 ISBN 978-1-4614-6588-1. s. 253-274
UiB
 
 
74Svåsand, Lars G.
The concept of opposition and the structure of opposition in Malawi. Commonwealth and Comparative Politics 2013 ;Volum 51.(3) s. 306-325
UiB
 
 
75Svåsand, Lars G; Patel, Nandini.
Government and Politics of Malawi. Lilongwe: Patel and Svåsand 2013 (ISBN 978-99908-0-019-7) 370 s.
UiB
 
 
76Tatham, Michael Robert.
Paradiplomats against the state: Explaining conflict in state and sub-state interest representation in Brussels. Comparative Political Studies 2013 ;Volum 46.(1) s. 63-94
UiB
 
 
77Trägårdh, Lars; Selle, Per; Henriksen, Lars Skov; Halin, Hanna.
Civilsamhallet klamt mellom stat og kapial. I: Civilsamhället klämt mellan stat och kapital. Välfärd - Mångfald - Framtid. SNS förlag 2013 ISBN 978-91-86949-39-6. s. 9-29
UiB
 
 
78Trägårdh, Lars; Selle, Per; Henriksen, Lars Skov; Hallin, Hanna; Halin, Hanna.
Civilsamhället klämt mellan stat och kapital. Välfärd - Mångfald - Framtid. SNS förlag 2013 (ISBN 978-91-86949-39-6) 334 s.
UiB
 
 
79Wang, Vibeke.
Women changing policy outcomes: Learning from pro-women legislation in the Ugandan Parliament. Women's Studies: International Forum 2013 ;Volum 41. s. 113-121
UiB
 
 
80Yri, Jørgen; Marsteintredet, Leiv.
Den dominikanske republikk: Apartheid under palmene?. Kureren 2013
UiB NTNU
 
 
81Østensen, Åse Gilje.
In the business of peace: the political influence of private military and security companies on UN peacekeeping. International Peacekeeping 2013 ;Volum 20.(1) s. 33-47
UiB