Home
UNESCO Chair: Sustainable heritage and environmental management
Landskapsverdier

Undersøkelse om landskapsverdier i to nordiske UNESCO biosfæreområder

Forskere fra UiB samarbeider med Nordhordland biosfæreområde og Alver kommune i et prosjekt som handler om naturens bidrag til mennesker. Hovedformålet er å forstå hvordan mennesker drar nytte av naturen i to nordiske UNESCO-biosfæreområder: Nordhordland og Kristianstad Vattenrike i Sør-Sverige.

.
Photo:
Katja Malmborg

Main content

I forbindelse med dette prosjektet er det satt i gang en nettbasert spørreundersøkelse som inviterer innbyggere og besøkende i Nordhordland og Kristianstad Vattenrike biosfæreområder til å dele hvilket utbytte de får av naturen. Undersøkelsen spør om hvor i biosfæreområdene man går får å oppleve disse naturgodene, og hvorfor disse stedene er viktige for dem.

I undersøkelsen inviteres deltakerne til å markere plassene på et kart. Denne tilnærmingen er kjent som "deltakende kartlegging", som kan brukes til å integrere perspektiver fra ulike aktører i landskapsplanlegging. Metoden for Public Participation Geographical Information Systems (PPGIS) kan bidra til å synliggjøre økosystemfordeler for mennesker, og hvordan disse er fordelt. Dette gir innsikt i hvordan landskapene møter behovene til ulike mennesker, og har flere funksjoner for samfunnet.

Denne studien er utviklet i dialog med forvaltningskontoret for Nordhordland UNESCO Biosfærerområde og Alver kommune, samt Biosfærekontoret ved Kristianstad kommune, som forvalter Kristianstad Vattenrike UNESCO Biosfæreområde. Hovedforsker er Katja Malmborg, sammen med BIOSPHERE-prosjektleder Inger Elisabeth Måren, forsker Jarrod Cusens og tekniker Silje Östman. Undersøkelsen er en del av det pågående prosjektet "BIOSPHERE: Aktivering av lokale ressurser; dyrke regionalt samarbeid for bærekraftig arealbruk" som har som mål å styrke sosial-økologisk motstandskraft i bynære og rurale områder i Norge. Studien bygger videre på tidligere forskning i Nordhordland om naturens bidrag til mennesker, utført av Jarrod Cusens og Alicia Donnellan Barraclough.

Studien bruker en tilnærming med blandede metoder. For det første vil nettundersøkelsen samle inn to typer data: (1) Georefererte datapunkter om naturgoder ved bruk av PPGIS; (2) 5 spørreundersøkelser om steder som er spesielle for deltakeren, inkludert en invitasjon til å laste opp et bilde av stedet. For det andre vil innbyggere og besøkende bli invitert til å delta i et kort personlig eller virtuelt intervju, også med fokus på steder som er spesielle for dem. I tillegg til å vurdere fordelene fra naturen til mennesker i biosfæreområdene, er målet med denne tilnærmingen å utforske mangfoldet av fordeler og verdier som kan fanges opp ved hjelp av de ulike metodene, og i hvilken grad metodene utfyller hverandre.

Resultatene av undersøkelsen og intervjuene vi gi informasjon om hvilke ulike naturgoder som verdsettes av innbyggerne i de respektive biosfæreområdene. I tillegg til Nordhordland og Kristianstad Vattenrike vil det blir gjort lignende studier i to andre nordiske UNESCO biosfæreområder: Vindälven-Juhttátahkka i Nord-Sverige og Skjærgårdshavet i Sør-Finland. Dette vil gi grunnlag for sammenligninger mellom disse fire nordiske biosfæreområdene, og øke vår kunnskap om metodebruken (PPGIS).