Home
University Museum of Bergen
IDU UM (NB! NORWEGIAN)

Informasjons- og drøftingsutvalget (IDU) ved Universitetsmuseet

Oversikt over representanter og møteplan for IDU-utvalget ved museet.

Main content

I henhold til Hovedavtalen i staten (HA) og Tilpasningsavtalen (TA) ved UiB har museet et Informasjons- og drøftingsutvalg (IDU), som er partssammensatt med representanter for arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver og skal ivareta de ansattes medbestemmelsesrett.
Museets hovedverneombud har møterett. 

Medlemmer 2022

Arbeidsgiverrepresentanter:
Direktør Kari Loe Hjelle
Underdirektør Wenche Førre (sekretær)

Inneværende periode sitter disse representantene for fagforeningene/tillitsvalgte:

Møteplan våren 2022: (kommer)