Hjem
Arkeologi
Arkeologi

Hva forsker vi på?

ARKEOLOGI: Forskingsfelt og kompetanseområde

Arkeologar sit i ein steinhaug rekonstrurer ei grav
Foto/ill.:
Håkon Reiersen

Hovedinnhold

Arkeologi i Bergen har sterke tilknytninger til andre forskningsinstitusjoner ved universitetet og i byen, for eksempel med SapienCE senter  for fremragende forskning, Universitetsmuseet i Bergen, Bryggens Museum og Hordamuseet. Disse institusjonene  utvider kompetansene til våre faste ansatte innenundervisning og forskning. Sammen med våre partnere gjennomfører vi for eksempel et feltkurs for masterstudenter og deltar i flere forskergrupper, for eksempel Middelalderklyngen, COASTARK, Humanistisk klima- og miljøforskning, og Mennesket og materialitet.

Vi forsker i mange ulike regioner, inkludert Skandinavia og det nordlige Atlanterhavet, Sentral-Europa og Middelhavsområdet. Vi dekker steinalderens jeger- og sankersamfunn, de bofaste neolittiske bønder, bronse- og jernalderen, antikken, middelalderen og tidlig moderne tid.

Mer informasjon om våre individuelle forskningsinteresser finner du på våre ansattsider, men kort fortalt er vi interesserte i de følgende emner:

Bosetning og landskap

Hvordan har mennesker skapt seg et hjem i ulike landskaper? I vår undervisning og forskning fokuserer vi for eksempel på infrastruktur og tilpasningsevne i antikke byer (se for eksempel MOOC-en Discovering Ancient Cities), på økonomiske strategier i middelalderen, og på byggeskikk i flere ulike perioder, både bosteder og monumenter. Vårt nye feltkurs tar for seg hvordan mennesket og havet har interagert over flere årtusener, noe som kobles til universitetets strategiske mål om marin forskning.

Gjenstander og teknologi

Vi har en lang tradisjon med forskning på teknologi og innovasjon, fra diversifiseringen i steinredskapene til metallproduksjon og dens sosiale følger. Gjennom å granske forholdet mellom å skape, bruke og kaste ting, og det å bygge opp sosiale identiteter (som kjønn eller etnisitet) kan vi begynne å forstå hvordan gjenstander er innblandet i hva det betyr å være et menneske – også i moderne tid.

Sosiale forandringer og verdensbilder

Samfunn forandrer seg hele tiden, men disse prosesser kan enten være sakte og konstante, eller raske og truende. Vi vil finne ut mer om hvordan fortidens mennesker reagerte på ulike utfordringer, muligheter og nye ideer. Blant annet forsker vi på  migrasjon og dens effekter, om rollen religioner og forskjellige verdensbilder spiller i å (de)stabilisere samfunnet, og de ulike konsekvensene av hierarkier. Disse tematikker blir også tatt opp i en internasjonal konferanse vi planlegger  å arrangere i Bergen.