Hjem
Institutt for geovitenskap

Helse- miljø- og sikkerhet (HMS) ved GEO

Institutt for geovitenskap (GEO) sin visjon er å ha et arbeidsmiljø preget av raushet, arbeidsglede og dugnadsånd for å fremme forskning, utdanning, formidling og innovasjon av høy kvalitet. Arbeidsmiljøet skal bidra til at studenter og ansatte trives og er stolte av instituttet.

bilde av ansatte i felt
Rob Gawthorpe i felt med ansatte på studietur
Foto/ill.:
Yuval Ronen

Hovedinnhold

GEO ønsker til enhver tid å ha en hensiktsmessig organisasjonsstruktur og god strategisk ledelse som sikrer at alle medarbeidere har et godt, stimulerende arbeidsmiljø og et samlende kollegialt fellesskap.

GEO skal kjennetegnes av at alle på instituttet møter medarbeidere og studenter med respekt, og bidrar til et miljø som er inkluderende og preget av faglig profesjonalitet. GEO skal til enhver tid arbeide målrettet med HMS for å unngå uønskede hendelser, og redusere risikoen knyttet til arbeidet som utføres.

Gjeldende tiltaksplan og tiltaksliste ligger på fellesområdet for ansatte ved GEO.

Hjertestartere

Sikresiden- forebyggende opplæring og råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon