Hjem
Det humanistiske fakultet

Informasjons- og drøftingsutvalget

Informasjons- og drøftingsutvalget (IDU) ved Det humanistiske fakultet er et partssammensatt utvalg.

Hovedinnhold

Utvalget er organ for informasjon, drøftinger og forhandlinger i henhold til hovedavtalen og går gjennom saker av generell og prinsippiell art (ikke personalsaker). Arbeidsgiver informerer om pågående saker samt fakultetsstyresaker. Utvalget kan også initiere egne saker.

Ledelsesfunksjonen veksler mellom arbeidsgiverside og arbeidstakerside. For tiden er det arbeidstaker som har ledelsesfunksjon.

I 2020 sitter følgende representanter i IDU:


For arbeidstakerne:

For arbeidsgiver møter fakultetsdirektør Kim Ove Hommen

I tillegg møter hovedverneombud Eli Kristine Knudsen