Hjem

Det humanistiske fakultet

om fakultetet

Tall og fakta

Det humanistiske fakultet er det nest største fakultetet ved UiB, både når det gjelder studenttall og antall fag det undervises i.

Studenter på Sydneshaugen
Foto:
Eivind Senneset

Det humanistiske fakultet ble etablert i 1948, da Universitetet i Bergen ble formelt konstituert. Da var det allerede en lang tradisjon av arkeologisk, folkloristisk og lingvistisk forskning i regi av Bergen Museum som kan dateres tilbake til slutten av 1800-tallet. Dette tjente som utgangspunkt for det nye fakultetet.

Fagmiljø
Fakultetet er delt inn i fire institutter og to sentre:

Ansatte
Fakultetet har rundt 400 årsverk fordelt på 450 ansatte, der 75 er ph.d.-kandidater. 80 årsverk er knyttet til administrasjonen. Det uteksamineres mellom 25 og 30 p.hd.-kandidater i året.

Studenter
Fakultetet har rundt 3500 studenter fordelt på 60 studier. Det uteksamineres ca. 400 bachelor- og masterkandidater i året.

Budsjett
Samlet budsjett: ca. 380 millioner. Av dette kommer rundt 53 millioner fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA).