Hjem
Det humanistiske fakultet
om fakultetet

Tall og fakta

Det humanistiske fakultet er det nest største fakultetet ved UiB, både når det gjelder antall studenter og antall fag det undervises i.

Studenter på Sydneshaugen
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Det humanistiske fakultet ble etablert i 1948, da Universitetet i Bergen ble formelt konstituert. Da var det allerede en lang tradisjon av arkeologisk, folkloristisk og lingvistisk forskning i regi av Bergen Museum som kan dateres tilbake til slutten av 1800-tallet. Dette tjente som utgangspunkt for det nye fakultetet.

Fagmiljø
Fagmiljøene ved fakultetet er delt inn i fire institutter og to sentre:

Ansatte
Fakultetet har rundt 450 årsverk fordelt på 550 ansatte, der 85 er ph.d.-kandidater. 85 årsverk er knyttet til administrasjonen. Det uteksamineres mellom 15 og 25 p.hd.-kandidater i året.

Studenter
Fakultetet har rundt 3700 studenter fordelt på over 60 studier. Det uteksamineres rundt 470 bachelor- og masterkandidater i året. Studenter på etter- og videreutdanningen kommer i tillegg.

Budsjett
Samlet budsjett: ca. 430 millioner. Av dette kommer rundt 70 millioner fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA).