Hjem
Institutt for informatikk
Kontrakter

Forskningskontrakter og samarbeidsavtaler

Alle forskningsamarbeid som Institutt for informatikk (som UiB-enhet) deltar i skal være basert på kontrakter.

Hovedinnhold

Kontrakter inngås av koordinatoren og den eksterne finansieringskilden.

Samarbeidsavtaler inngås av koordinatoren og samarbeidspartnerne.

Kontrakter og samarbeidsavtaler utarbeides i samarbeid med de juridiske rådgiverne ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen (som også er en del av BOA-teamet). Rutinene varierer i avhengighet av kilden og UiB sin rolle (koordinator/partner).

Som regel: Prosjektleder (forsker) har ansvar for å avklare og kvalitetssikre dokumentene med prosjekteier (institutt, fakultet, UiB). Alle kontrakter og samarbeidsavtaler skal kvalitetssikres og signeres ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen; instituttleder paraferer/co-signerer.

Ved Institutt for informatikk bidrar Forskningsseksjonen og instituttledelsen i kvalitetssikringsprosessen. Det er derfor viktig at instituttet blir involvert i kontraktfasen og får informasjon om og kopier av alle kontrakter/avtaler!

Det anbefales å avholde oppstartsmøter allerede i revisjonsfasen.

Andre kontraktstyper som kan bli relevante i sammenheng med forskningsprosjekter:

  • Databehandleravtale: Databehandleravtale må inngås når en virksomhet skal behandle helse- og personopplysninger på vegne av en annen. Databehandleravtalen skal sikre at opplysningene er under den databehandlingsansvarliges kontroll.

  • Intensjonsavtaler / Memorandum of Understanding

  • Rammeavtaler

  • Material Transfer Agreemens (MTA)

  • Gaver

  • Konfidensialtietsavtaler