Hjem
Institutt for informatikk
Kontrakter

Forskningskontrakter og samarbeidsavtaler

Alle forskningsamarbeid som Institutt for informatikk (som UiB-enhet) deltar i skal være basert på kontrakter.

Hovedinnhold

Kontrakter inngås av koordinatoren og den eksterne finansieringskilden.

Samarbeidsavtaler inngås av koordinatoren og samarbeidspartnerne.

Kontrakter og samarbeidsavtaler utarbeides i samarbeid med de juridiske rådgiverne ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen (som også er en del av BOA-teamet). Rutinene varierer i avhengighet av kilden og UiB sin rolle (koordinator/partner).

Som regel: Ved Institutt for informatikk bidrar Forskningsseksjonen og instituttledelsen i kvalitetssikringsprosessen, sammen med prosjektlederen (forskeren). Det er derfor viktig at instituttet blir involvert i kontraktfasen og får informasjon om og kopier av alle kontrakter/avtaler i god tid før de skal signeres! Alle kontrakter og samarbeidsavtaler skal kvalitetssikres og signeres ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen; instituttleder paraferer/co-signerer.

Det anbefales å avholde oppstartsmøter allerede i revisjonsfasen.

Andre kontraktstyper (som for eksempel Databehandleravtale, Material Transfer Agreement) kan bli relevante i sammenheng med forskningsprosjekter. Ta kontakt med instituttets Forskningsseksjon for hjelp.