Hjem
Institutt for informatikk

Om oss

Målet vårt er å holde et høyt internasjonalt nivå på undervisningen og forskningen ved instituttet. Vi ble rangert som best blant alle IKT-institutt i Norge i den siste evalueringen som Norges Forskningsråd gjennomførte.

Hovedinnhold

Utdanningen vi tilbyr dekker de sentrale delene av informatikk, med mulighet til spesialisering innenfor de delene av faget der instituttet har forskningsaktivitet.

UiB tilbyr flere dataorienterte bachelorprogrammer og to masterprogrammer, Felles masterprogram i programutvikling og Masterprogram i informatikk. Felles for alle programmene, er at du må huske å søke Samordna opptak innen fristen 15. april.

Forskningen ved instituttet er organisert i syv forskningsgrupper og et forskningssenter. I tillegg til forskningsaktiviteter, tilbyr hver gruppe studieprogram på mastergradsnivå. Instituttet har også en egen didaktikkgruppe som jobber for at undervisningen vår holder seg på topp nivå.

Algoritmer

Algoritmeguppen forsker på effektive algoritmer som kan få dataprogram til å gå så raskt som mulig. Spesielt fokuseres det på beregningsmessig vanskelige, såkalt NP-komplette, problem og det forsøkes på å finne praktiske algoritmer for disse.

Bioinformatikk

Institutt for informatikk er vertskap for forskningssenteret Computational Biology Unit.

Gruppen for bioinformatikk jobber med utvikling av program for bioteknologiske problemstillinger, og har nært samarbeid med molekylærbiologer, biologer og forskere innenfor medisin. Teknikker fra algoritmeteori, kunnskapsteknologi, databaseteori og statistikk blir brukt.

Didaktikk

Didaktikkgruppen forsker på og utvikler metoder for effektiv læring innen informatikk.

Maskinlæring

Maskinlæringsgruppen forsker på grunnleggende prinsipper og algoritmer for maskinlæring, inkludert dyplæring, bayesiske nettverk og kunstig intelligens.

Optimering

Optimering brukes i økonomiske og tekniske sammenhenger for å bestemme verdien av ukjente variable slik at et bestem kriterium blir minimert eller maksimert.

Programutviklingsteori

Programutviklingsteori jobber med grunnlaget for utvikling av programvare. Feltet spenner fra rent teoretisk arbeid til utvikling av nye programmeringsteknikker for superdatamaskiner.

Sikker kommunikasjon

Sikker kommunikasjon jobber med sikker og trådløs kommunikasjon. Ved hjelp av kodeteori kan man beskytte digitale overføringer mot tap pga støy (f.eks., atmosfæriske forstyrrelser) og redusere overføringstid ved å pakke dataene effektivt. Kryptografi brukes for å beskytte informasjon mot innsyn og uautorisert endring.

Visualisering

Visualisering gjør det mulig for mennesker å utforske og analysere data ved bruk av 3D-teknologi – f.eks. for å presentere data fra medisinsk skanning eller seismikk.