Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Nyhetsarkiv for Institutt for informasjons- og medievitenskap

Hvor går veien etter studiene? Les intervju med tidligere studenter fra instituttet om studiet deres, arbeidslivet og hvordan de får brukt utdannelsen sin i arbeidslivet.
Ny artikkel på retorikkbloggen
Taleskriveren Bjørn Magnus Berge gjester Litteraturhuset.
Journalistikken forandres. Den engasjerer og irriterer, men forsvinner ikke. Tilgangen til nyheter og journalistikk er lettere og mer allestedsnærværende enn noen gang.
Jostein Gripsrud er redaktør for Relocating Television
Antologi om allmenn- kringkastingspolitikk
Fire bind om offentlighetsteori
Førsteamanuensis Ole J. Mjøs med ny bok publisert på nivå 2-forlaget Routledge.
Etter beslutning av eierkonsernet Schibsted må Bergens Tidende kutte 100-150 millioner av sitt budsjett i de tre neste årene.
Forskningsprosjektet Journalistiske nyorineteringer utgir høsten 2012 antologien Nytt på nett og brett - journalistikk i forandring
Bladenes fysiske utforming er med å holde på leserne. Dette er et av funnene Brita Ytre-Arne har gjort i sin studie av kvinneblader.
Victor Kaptelinin har publisert et kapittel om Aktivitetsteori i Encyclopedia of interaction design
Helge Østbye er bekymret for mediemangfoldet. Les hans kronikk i Dagbladet.
Den amerikanske journalistikkforskeren Kevin Barnhurst, kommer for å snakke om utviklingen av amerikanske nyheter gjennom det siste århundret. Barnhursts innlegg er en del av forskningsprosjektet "Journalistiske nyorienteringers" seminarrekke.
Resultatene fra valget på nestleder viser at ingen av de tre kandidatene fikk mer enn 50 % av stemmene. Det skal derfor foretas nytt valg, der kun de to kandidatene med flest stemmer deltar.
En gruppe forskere ved institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB, ledet av Dag Elgesem, har på oppdrag fra Medietilsynets studert NRKs nyhetstilbud på nett i 2009.
Debatten om hva medievitenskap er og hvordan det kan formidles fortsetter i seneste utgave av Nordicom Information. Innlegg av Espen Ytreberg kommenteres av Peter Larsen, Frode Guribye og Helle Sjøvaag.
Forskningsrådet gir penger til forskningsprosjektet Journalistiske nyorienteringer.

Sider