Hjem
Universitetsmuseet i Bergen

Arkeologisk konservering

Konservering av arkeologiske gjenstandsfunn omfatter gjenstandsmateriale fra steinalder til og med middelalder.

Beinkam
Foto/ill.:
Svein Skare, Universitetsmuseet i Bergen

Hovedinnhold

Gjenstandsmaterialet kan være fremstilt av en rekke ulike uorganiske og organiske materialer inkludert metaller, stein, keramikk, bein, tre, tekstil og lær.

Arkeologiske gjenstandsfunn er ofte funnet i jorden, men kommer også fra vanntrukne kontekster så vel som fonner og breer.

Disse gjenstandene, eller restene av dem, er grunnlagsmaterialet for å forstå og tolke fortiden. Utover behandling av nylig utgravd gjenstandsmateriale i samarbeid med Fornminneseksjonen, omfatter arkeologisk konservering også rekonservering av allerede eksisterende samlinger og preventiv konservering.

Fordi nedbrytningen av arkeologisk gjenstandsmateriale akselererer i det gjenstandene blir gravd frem, jobber arkeologiske konservatorer med å sikre disse gjenstandene for fremtidig studier og forskning og formidling.  Røntgenfotografering benyttes som primærdokumentasjon av arkeologiske metallgjenstander for å gi innsikt i gjenstandenes bevaringsgrad og tilstand, men også for å avdekke tekniske detaljer eller ornamentering som er synlig på overflaten.