Home
University Museum of Bergen

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Arkeologisk konservering

Konservering av arkeologiske gjenstandsfunn omfatter gjenstandsmateriale fra steinalder til og med middelalder.

Beinkam
Photo:
Svein Skare, Universitetsmuseet i Bergen

Main content

Gjenstandsmaterialet kan være fremstilt av en rekke ulike uorganiske og organiske materialer inkludert metaller, stein, keramikk, bein, tre, tekstil og lær.

Arkeologiske gjenstandsfunn er ofte funnet i jorden, men kommer også fra vanntrukne kontekster så vel som fonner og breer.

Disse gjenstandene, eller restene av dem, er grunnlagsmaterialet for å forstå og tolke fortiden. Utover behandling av nylig utgravd gjenstandsmateriale i samarbeid med Fornminneseksjonen, omfatter arkeologisk konservering også rekonservering av allerede eksisterende samlinger og preventiv konservering.

Fordi nedbrytningen av arkeologisk gjenstandsmateriale akselererer i det gjenstandene blir gravd frem, jobber arkeologiske konservatorer med å sikre disse gjenstandene for fremtidig studier og forskning og formidling.  Røntgenfotografering benyttes som primærdokumentasjon av arkeologiske metallgjenstander for å gi innsikt i gjenstandenes bevaringsgrad og tilstand, men også for å avdekke tekniske detaljer eller ornamentering som er synlig på overflaten.