Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Karriere: Datavitenskap og datasikkerhet

Hva jobber informatikere med?

Studerer du datavitenskap og datasikkerhet er du kvalifisert til spennende og varierte jobber innenfor IT-bransjen.

Informatikere er etterspurte i flere disipliner innenfor IT-bransjen, men er også ettertraktet i oljeindustrien, forskning og konsulentvirksomhet.

Dersom man jobber med datavitenskap utfører man et vidt spekter av arbeidsoppgaver, og løser problemer som dukker opp i nær sagt alle samfunnsområder. Noen yrkesveier er gründer, prosjektleder, programmerer, systemarkitekt, forsker og lærer.

Å jobbe med datasikkerhet innebærer å analysere trygghet og sårbarhet i data- og kommunikasjonssystemer. Det er også mulig å jobbe med design og implementasjon innenfor slike systemer. Noen jobber også med å evaluere juridiske og etiske sider ved utviklingsprosjekter for programvarer.

Tidligere studenter forteller om sin jobb