Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Faste hendelser

Studentkalenderen gjennom året

Viktige frister og hendelser gjennom året for studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Hovedinnhold

Vårsemesteret

Uke 2:
- Vårsemesteret starter
- Onsdag: Frist for emnepåmelding til emner i undervisningsopptaket
- Fredag: HMS-kurs for kjemilab

Uke 3:
- Undervisningen starter
- Internasjonal uke

15. januar:
- Søknadsfrist poststudierett for studenter som har oppnådd en grad ved MN-fakultetet

25. januar:
- Søknadsfrist midlertidig studierett ved MN-fakultetet for studenter fra andre fakultet som ønsker å ta emner på MN-fakultetet

1. februar:
- Frist for semesterregistrering: eksamensmelding, registrering og betaling av semesteravgift
- Søknadsfrist permisjon fra bachelorstudiet for vårsemesteret
- Søknadsfrister for utveksling gjennom UiB sine avtaler, for dem som skal være ute i et eller to semestre fra påfølgende høst.

1. mars:
- Søknadsfrist for opptak til UiB via Samordna opptak for enkelte søkergrupper (utanlandsk utdanning, realkompetanse etc)

Uke 10:
- Fagkritisk dag (torsdag)

- Karriereuken Realiser!

15. april:
- Søknadsfrist for opptak til UiB via Samordna opptak
- Søknadsfrist for opptak til masterstudium med start høstsemesteret for søkere med norsk personnummer
- Søknadsfrist for opptak til Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) med studiestart til høsten
- Søknadsfrist til UNIS for høstsemesteret

1. juni:
- Søknadsfrist intern overgang: bytte til annet studieprogram ved fakultetet
- Eksamensplanen (skriftlig eksamen) og timeplanen (finnes på emnesidene) for høstsemesteret publiseres

Uke 24:
- Vårsemesteret slutter

Uke 25:
-
Mandag: Studentweb åpner for semesterregistrering for høsten

1. juli:
- Siste frist for ettersending av dokumentasjon til Samordna opptak på utdanning (vitnemål) for søkere som fullførte utdanningen i vår
- Siste frist for å omprioritere på rekkefølgen av studieønskene dine

Ca. 8. juli (datoen kan variere):
- Brev med svar på mastergradssøknaden blir sendt ut

20. juli:
- Svar på søknad i Samordna opptak

24. juli:
- Frist for å takke ja til tilbud om studieplass ved UiB for søkere via Samordna opptak
- Frist for påmelding på IGANG for nye studenter

31. juli:
- Frist for å takke ja til tilbud om plass på masterstudium

Høstsemesteret

Uke 33:
- Høstsemesteret starter
- Onsdag: Frist for emnepåmelding til emner i undervisningsopptaket
- Fredag: HMS-kurs for kjemilab

15. august:
- Søknadsfrist poststudierett for studenter som har oppnådd en grad ved MN-fakultetet

25. august:
- Søknadsfrist midlertidig studierett for studenter fra andre fakultet for å ta emne ved MN-fakultet

1. september:
- Frist for semesterregistreing: eksamensmelding, registrering og betaling av semesteravgift
- Søknadsfrist for permisjon fra bachelorstudiet for høstsemesteret
- Frist for dem som ønsker å reise på utveksling vårsemesteret

15. oktober:
- Søknadsfrist til UNIS for vårsemesteret
- Søknadsfrist Gründerskolen

Uke 42:
- Infouken PÅ VEG (informasjon kommer)

1. november:
- Søknadsfrist for opptak til masterstudium med start vårsemesteret for søkere med norsk utdanning
- Søknadsfrist intern overgang bytte til annet studieprogram ved fakultetet

1. desember:
- Eksamensplanen (skriftlig eksamen) og timeplanen (finnes på emnesidene) for vårsemesteret publiseres.

10. desember:
- Brev med svar på mastergradssøknaden blir sendt ut

Uke 50:
- Mandag: Studentweb åpner for semesterregistrering for våren

Uke 51:
- Høstsemesteret slutter

20. desember:
- Frist for å takke ja til tilbud om plass på masterstudium