Hjem
Det medisinske fakultet

Programutvalg for farmasi

Her kan du finne sakspapirer og referat fra Programutvalg for farmasi.

Hovedinnhold

Programutvalg for farmasi har ansvar for Integrert masterprogram i farmasi.

Les mer om programutvalgets mandat.

Leder: Lone Holst

Sekretær: Marte Nørve Årvik

 

Sammesetning

Sammensetning av programutvalg for farmasi:

Medlemmer (10):

  • En representant fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin
  • En representant fra Institutt for Biomedisin
  • To representanter fra Klinisk institutt 2
  • Tre representanter fra Kjemisk institutt
  • To studentrepresentanter, i tillegg leder for Senter for farmasi.
  • Observatør fra Sykehusapotekene Vest.

Sekretærfunksjon: Studieseksjonen ved Det medisinske fakultet/Senter for farmasi.

Deltagende institutt: Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Klinisk institutt 2, Institutt for biomedisin og Kjemisk institutt (MN).

Studieprogram: Integrert masterprogram i farmasi

Spesifikke forhold: Leder foreslås av dekanus for Det medisinske fakultet etter gjennomgang i Styringsgruppen og oppnevnes av Fakultetsstyret. Leder kan rekrutteres fra begge fakulteter.

Medlemmer

Institutt for global helse og samfunnsmedisin: Lone Holst (leder), Reidun L.S. Kjome

Institutt for biomedisin: Anni Vedeler

Klinisk institutt 2: Svein Haavik, Silke Appel, Lars Hefindal, Emmet McCormack

Kjemisk institutt: Bengt Erik Haug, Torgils Fossen, Wei Wang

Observatør: Jannicke Slettli Wathne, SAV

2 studentrepresentanter

Programsensor: Anne Berit C. Samuelsen, UiO (periode 2019 - 2022)