Hjem
Universitetsbiblioteket

Open access-avtaler

UiB har avtaler om åpen publisering med flere akademiske forlag.

Universitetet i Bergen har avtaler med flere akademiske forlag om åpen publisering. Noen avtaler gir rabatt på APC (Article Processing Charges), mens andre avtaler dekker APC i sin helhet. For å kvalifisere til rabatt eller dekning av APC, må du være tilknyttet UiB og korresponderende forfatter på publikasjonen.  

NB! Årets kvotar for kostnadsfri open publisering hjå Taylor & Francis, Wiley og SpringerNature er oppbrukt. Artiklar fram til årsslutt vil ikkje kunne publiserast opent under desse avtalane. Nye kvotar vil vere tilgjengeleg frå 2021. https://www.uib.no/aktuelt/138448/%C3%A5rets-kvoter-kostnadsfri-%C3%A5pe...

ACS - American Chemical Society

Avtalens varighet:1.1.2020-31.12.2022. (Gjelder artikler som er akseptert etter 1.1.2020)
Avtaletype:Read and publish (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).
Inkluderte tidsskrift: 

Alle tidsskrift fra American Chemical Society.

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB som har rollen "corresponding author".
Artikkeltype: Fagfellevurderte artikler som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden.
Tilgjengelig lisens: CC BY 
Informasjon fra forlaget:  
Arbeidsflyt: 

I løpet av publiseringsprosessen vil ACS gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiB vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

Biomed Central og Springer Open

Avtalens varighet:Årlig
Avtaletype:

15% rabatt på APC (Article Processing Charges)

Inkluderte tidsskrift: 

Alle

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB som har rollen "corresponding author".
Artikkeltype: 

Alle typer

Tilgjengelig lisens:CC BY
Informasjon fra forlaget: Forlagets nettside
Arbeidsflyt: 

UiB-ansatte som sender inn en artikkel fra universitetets nettverk vil bli gjenkjent på IP-nummer og automatisk få rabatten. Dersom en ansatt leverer inn en artikkel utenfor universitetets nettverk må vedkommende velge UiB fra en nedtrykksmeny og oppgi UiB-e-postadressen som kontaktadresse for å få rabatt. (se veiledning)

Cambridge University Press

Avtalens varighet:1.1.2020–31.12.2022. 
Avtaletype:Read and publish (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).
Inkluderte tidsskrift: 

Avtalen inkluderer uavgrenset publisering i forlaget sine hybrid- og gulltidsskrift, med noen society-tidsskrift som unntak. Se tittelliste

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB eller Helse Bergen-Haukeland universitetssjukehus som har rollen "corresponding author".
Artikkeltype: 

 

Tilgjengelig lisens: Creative Commons
Informasjon fra forlaget:  
Arbeidsflyt: 

I løpet av publiseringsprosessen vil Cambridge University Press gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiB vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

Elsevier

Avtalens varighet:1.1.2019-31.12.2020. (Gjelder artikler som er innsendt i 2019-2020)
Avtaletype:Read and publish (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).
Inkluderte tidsskrift: 

Utvalgte rene Open Access-tidsskrift og abonnementstidsskrift som tilbyr Open Access-publisering er inkludert i avtalen. 

Titler fra societies som inkluderer publisering for deltakerinstitusjonene (fra. 1. oktober 2019)

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB eller Helse Bergen-Haukeland universitetssjukehus som har rollen "corresponding author".
Artikkeltype: Alle typer.
Tilgjengelig lisens: CC BY og CC BY-NC-ND
Informasjon fra forlaget: Forlagets nettside
Arbeidsflyt: 

I løpet av publiseringsprosessen vil Elsevier gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiB vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

Frontiers

Avtalens varighet:1.1.2020-31.12.2022. 
Avtaletype:Pay-as-you-publish, 10% rabatt på publiseringsavgift.
Inkluderte tidsskrift: 

Alle tidsskrift fra Frontiers

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB som har rollen "corresponding author".
Artikkeltype: 

Artikkeltype A og B som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden. 

Tilgjengelig lisens: CC BY
Informasjon fra forlaget: 

Forlagets nettside

OpenAccess.no - Hovedtrekkene i avtalen

Arbeidsflyt: 

Oppgi UiB som institusjonstilhørighet og 'payer' (i feltet Frontiers Institutional Members) ved innsending av manus. Bruk helst din UiB-epostadresse.

Universitetsbiblioteket vil bekrefte din institusjonstilhørighet. Faktura håndteres direkte av universitetsbiblioteket, forfatter er ikke involvert i faktureringsprosessen. 

Institute of Physics (IoP)

Avtalens varighet:1.1.2017–31.12.2020
Avtaletype:

offsetting (= fratrekk av betalte APCer fra bibliotekets abonnementsutgifter).

Inkluderte tidsskrift: 

Alle abonnementstidsskrift fra IOP, samt utvalgte partnerne, som tilbyr åpen publisering er inkludert i avtalen. 

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB som har rollen "corresponding author".
Artikkeltype: 

Alle typer

Tilgjengelig lisens: CC BY
Informasjon fra forlaget:Forlagets nettside
Arbeidsflyt: 

I løpet av publiseringsprosessen vil IoP gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiB vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

Oxford University Press (OUP)

Avtalens varighet:1.1.2020–31.12.2022. 
Avtaletype:Read and publish (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).
Inkluderte tidsskrift: 

Avtalen inkluderer uavgrenset åpen publisering i forlaget sine hybridtidsskrift. Se tittelliste

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB eller Helse Bergen-Haukeland universitetssjukehus som har rollen "corresponding author".
Artikkeltype: 

Research articles

Tilgjengelig lisens: Creative Commons
Informasjon fra forlaget:  
Arbeidsflyt: 

I løpet av publiseringsprosessen vil Oxford University Press gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiB vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

Sage

Avtalens varighet:1.1.2020–31.12.2022. 
Avtaletype:Read and publish (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).
Inkluderte tidsskrift: 

Alle hybridtidsskrift (med unntak av 12 titler).

20 % rabatt på publisering i Sage sine gulltidsskrift.

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB eller Helse Bergen-Haukeland universitetssjukehus som har rollen "corresponding author".
Artikkeltype: 

 

Tilgjengelig lisens: Creative Commons
Informasjon fra forlaget: Forlagets nettside
Arbeidsflyt: 

I løpet av publiseringsprosessen vil Sage gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiB vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

SpringerNature

NB! Årets kvote for kostnadsfri open publisering er snart oppbrukt. Artiklar fram til årsslutt vil ikkje kunne publiserast opent under denne avtalen. Nye kvotar vil vere tilgjengeleg frå 2021. 

Avtalens varighet:1.1.2020–31.12.2022. 
Avtaletype:Read and publish (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).
Inkluderte tidsskrift: 

Tittelliste Springer compact. Det er to faner nederst i dokumentet. «Reading list» viser titlene deltakerinstitusjonene har lesetilgang til. «Publishing list» viser titlene forskerne tilknyttet deltakerinstitusjonene kan publisere i.

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB eller Helse Bergen-Haukeland universitetssjukehus som har rollen "corresponding author".
Artikkeltype: 

 

Tilgjengelig lisens: Creative Commons CC BY og CC BY-NC
Informasjon fra forlaget:  
Arbeidsflyt: 

I løpet av publiseringsprosessen vil SpringerNature gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiB vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

Taylor & Francis

NB! Årets kvote for kostnadsfri open publisering er oppbrukt. Artiklar fram til årsslutt vil ikkje kunne publiserast opent under denne avtalen. Nye kvotar vil vere tilgjengeleg frå 2021. 

Avtalens varighet:1.1.2020–31.12.2022. 
Avtaletype:Read and publish (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).
Inkluderte tidsskrift: 

De fleste abonnementstidsskrift fra Taylor & Francis som tilbyr åpen publisering er inkludert i avtalen.

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB eller Helse Bergen-Haukeland universitetssjukehus som har rollen "corresponding author".
Artikkeltype: 

Original articles

Tilgjengelig lisens: CC BY og CC BY-NC-ND
Informasjon fra forlaget: Forlagets nettside
Arbeidsflyt: 

I løpet av publiseringsprosessen vil Taylor & Francis gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiB vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

Wiley

NB! Årets kvote for kostnadsfri open publisering er oppbrukt. Artiklar fram til årsslutt vil ikkje kunne publiserast opent under denne avtalen. Nye kvotar vil vere tilgjengeleg frå 2021. 

Avtalens varighet:1.5.2019–31.12.2021. (Artikler akseptert etter 1.mai 2019 vil kunne publiseres open access)
Avtaletype:Read and publish (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).
Inkluderte tidsskrift: 

Alle rene Open Access-tidsskrift og abonnementstidsskrift som tilbyr åpen publisering (OnlineOpen) er inkludert i avtalen. 

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB eller Helse Bergen-Haukeland universitetssjukehus som har rollen "corresponding author".
Artikkeltype: 

Primary research og review articles

Tilgjengelig lisens: Creative Commons (lisenstype er avhengig av hva det enkelte tidsskrift tilbyr) 
Informasjon fra forlaget: Forlagets nettside
Arbeidsflyt: 

I løpet av publiseringsprosessen vil ACS gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiB vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

Arbeidsflyt