Hjem
Universitetsbiblioteket
Avtaler med forlag om åpen publisering

Open access-avtaler

UiB har avtaler om åpen publisering med flere akademiske forlag.

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen har avtaler med flere akademiske forlag om åpen publisering. Noen avtaler gir rabatt på APC (Article Processing Charges), mens andre avtaler dekker APC i sin helhet. For å kvalifisere til rabatt eller dekning av APC, må du være tilknyttet UiB og korresponderende forfatter på publikasjonen. 

Ved publisering i open access-tidsskrift som ikke faller inn under avtalene kan det søkes støtte gjennom UiBs publiseringsfond. Merk at publiseringsfondet ikke støtter åpen publisering i abonnementstidsskrift. For mer informasjon, se vår veiledning for åpen tilgang - steg for steg.

ACS - American Chemical Society

Avtalens varighet:1.1.2020-31.12.2022. (Gjelder artikler som er akseptert etter 1.1.2020)
Avtaletype:Read and publish (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).
Inkluderte tidsskrift: 

Alle tidsskrift fra American Chemical Society.

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB som har rollen "corresponding author".
Artikkeltype: Fagfellevurderte artikler som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden.
Tilgjengelig lisens: CC BY 
Informasjon fra forlaget: Forlagets nettside
Arbeidsflyt: 

Oppgi University of Bergen som institusjon gjennom publiseringsprosessen. Bruk din UiB-epostadresse.

I løpet av publiseringsprosessen vil ACS gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiB vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

Biomed Central og Springer Open

Avtalens varighet:Årlig
Avtaletype:

15% rabatt på APC (Article Processing Charges). Ikke sentral fakturering - det må søkes om støtte fra publiseringsfondet.

Inkluderte tidsskrift: 

Alle

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB som har rollen "corresponding author".
Artikkeltype: 

Alle typer

Tilgjengelig lisens:CC BY
Informasjon fra forlaget: Forlagets nettside
Arbeidsflyt: 

UiB-ansatte som sender inn en artikkel fra universitetets nettverk vil bli gjenkjent på IP-nummer og automatisk få rabatten. Dersom en ansatt leverer inn en artikkel utenfor universitetets nettverk må vedkommende velge UiB fra en nedtrykksmeny og oppgi UiB-e-postadressen som kontaktadresse for å få rabatt. (se veiledning)

Cambridge University Press

Avtalens varighet:1.1.2020–31.12.2022. 
Avtaletype:Read and publish (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).
Inkluderte tidsskrift: 

Avtalen inkluderer uavgrenset publisering i forlaget sine hybrid- og gulltidsskrift, med noen society-tidsskrift som unntak. Se tittelliste

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB eller Helse Bergen-Haukeland universitetssjukehus som har rollen "corresponding author".
Tilgjengelig lisens: Creative Commons
Informasjon fra forlaget: Forlagets nettside
Arbeidsflyt: 

Oppgi University of Bergen eller Haukeland University Hospital som institusjon gjennom publiseringsprosessen. Bruk din UiB- eller Helse-Bergen-epostadresse.

I løpet av publiseringsprosessen vil Cambridge University Press gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiB vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

De Gruyter

Avtalens varighet:1.1.2021-31.12.2023. 
Avtaletype:Read and publish (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).
Inkluderte tidsskrift: 

Abonnementstidsskrift som tilbyr Open Access-publisering og forlagets open access-titler. (Publisering i forlagets open access-tidsskrift dekkes kun for UiB-forfattarere, ikke forfattere tilknyttet Helse Bergen-Haukeland) 

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB eller Helse Bergen-Haukeland universitetssjukehus som har rollen "corresponding author".  
Artikkeltype: Research og review artikler
Tilgjengelig lisens: CC BY og CC BY-NC-ND
Informasjon fra forlaget: Forlagets nettside
Arbeidsflyt: 

Oppgi University of Bergen eller Haukeland University Hospital som institusjon gjennom publiseringsprosessen. Bruk din UiB- eller Helse-Bergen-epostadresse.

I løpet av publiseringsprosessen vil De Gruyter gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiB/Helse Bergen-Haukeland vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

Elsevier

Avtalen er utløpt fra og med 1. januar 2022. UiB vil fortsatt støtte åpen publisering i rene åpne tidsskrift hos forlaget. Inntil eventuelt en ny avtale med forlaget er på plass vil UiB ikke støtte hybrid åpen publisering.

Avtalens varighet:1.1.2019-31.12.2021. 
Avtaletype:Read and publish (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).
Inkluderte tidsskrift: 

Utvalgte rene Open Access-tidsskrift og abonnementstidsskrift som tilbyr Open Access-publisering er inkludert i avtalen. 

Titler fra societies som inkluderer publisering for deltakerinstitusjonene (fra. 1. oktober 2019)

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB eller Helse Bergen-Haukeland universitetssjukehus som har rollen "corresponding author".
Artikkeltype: Alle typer.
Tilgjengelig lisens: CC BY og CC BY-NC-ND
Informasjon fra forlaget: Forlagets nettside
Arbeidsflyt: 

Oppgi University of Bergen eller Haukeland University Hospital som institusjon gjennom publiseringsprosessen. Bruk din UiB- eller Helse-Bergen-epostadresse.

I løpet av publiseringsprosessen vil Elsevier gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiB vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

Frontiers

Avtalens varighet:1.1.2020-31.12.2022. 
Avtaletype:Pay-as-you-publish, sentral fakturering til biblioteket (10% rabatt på publiseringsavgift).
Inkluderte tidsskrift: 

Alle tidsskrift fra Frontiers

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB som har rollen "corresponding author".
Artikkeltype: 

Artikkeltype A og B som er akseptert for publisering innenfor avtaleperioden. 

Tilgjengelig lisens: CC BY
Informasjon fra forlaget: 

Forlagets nettside

OpenAccess.no - Hovedtrekkene i avtalen

Arbeidsflyt: 

Oppgi UiB som institusjonstilhørighet og 'payer' (i feltet Frontiers Institutional Members) ved innsending av manus. Bruk helst din UiB-epostadresse.

Universitetsbiblioteket vil bekrefte din institusjonstilhørighet. Faktura håndteres direkte av universitetsbiblioteket, forfatter er ikke involvert i faktureringsprosessen. 

MDPI

Avtalens varighet:Fornyes årlig
Avtaletype:Pay-as-you-publish, sentral fakturering til biblioteket (10% rabatt på publiseringsavgift).
Inkluderte tidsskrift: 

Alle tidsskrift fra MDPI

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB som har rollen "corresponding author".
Artikkeltype: 

Research articles

Tilgjengelig lisens: CC BY
Informasjon fra forlaget: Forlagets nettside
Arbeidsflyt: 

Oppgi UiB som institusjonstilhørighet og 'IOAP program' ved innsending av manus. Bruk din UiB-epostadresse.

Universitetsbiblioteket vil bekrefte din institusjonstilhørighet. Faktura håndteres direkte av universitetsbiblioteket, forfatter er ikke involvert i faktureringsprosessen. 

Oxford University Press (OUP)

Avtalens varighet:1.1.2020–31.12.2022. 
Avtaletype:Read and publish (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).
Inkluderte tidsskrift: 

Avtalen inkluderer uavgrenset åpen publisering i forlaget sine hybridtidsskrift. Se tittelliste

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB eller Helse Bergen-Haukeland universitetssjukehus som har rollen "corresponding author".
Artikkeltype: 

Research articles

Tilgjengelig lisens: Creative Commons
Informasjon fra forlaget: Forlagets nettside
Arbeidsflyt: 

Oppgi University of Bergen eller Haukeland University Hospital som institusjon gjennom publiseringsprosessen. Bruk din UiB- eller Helse-Bergen-epostadresse.

I løpet av publiseringsprosessen vil Oxford University Press gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiB vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

Royal Society of Chemistry (RSC)

Avtalens varighet:1.1.2021–31.12.2022. 
Avtaletype:Read and publish (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).
Inkluderte tidsskrift: 

Avtalen inkluderer uavgrenset åpen publisering i forlaget sine hybridtidsskrift. Se tittelliste

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB som har rollen "corresponding author".
Tilgjengelig lisens: Creative Commons CC BY og CC BY-NC 
Informasjon fra forlaget: Forlagets nettside
Arbeidsflyt: 

Oppgi University of Bergen som institusjon gjennom publiseringsprosessen. Bruk din UiB-epostadresse.

I løpet av publiseringsprosessen vil RSC gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiB vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

Sage

Avtalens varighet:1.1.2020–31.12.2022. 
Avtaletype:Read and publish (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).
Inkluderte tidsskrift: 

Alle hybridtidsskrift (med unntak av 12 titler).

20 % rabatt på publisering i Sage sine gulltidsskrift.

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB eller Helse Bergen-Haukeland universitetssjukehus som har rollen "corresponding author".
Tilgjengelig lisens: Creative Commons
Informasjon fra forlaget: Forlagets nettside
Arbeidsflyt: 

Oppgi University of Bergen eller Haukeland University Hospital som institusjon gjennom publiseringsprosessen. Bruk din UiB- eller Helse-Bergen-epostadresse.

I løpet av publiseringsprosessen vil Sage gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiB vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

SpringerNature

Avtalens varighet:1.1.2020–31.12.2022. 
Avtaletype:Read and publish (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).
Inkluderte tidsskrift: 

Tittelliste Springer compact. Det er to faner nederst i dokumentet. «Reading list» viser titlene deltakerinstitusjonene har lesetilgang til. «Publishing list» viser titlene forskerne tilknyttet deltakerinstitusjonene kan publisere i.

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB eller Helse Bergen-Haukeland universitetssjukehus som har rollen "corresponding author".
Tilgjengelig lisens: Creative Commons CC BY og CC BY-NC
Informasjon fra forlaget: Forlagets nettside
Arbeidsflyt: 

Oppgi University of Bergen eller Haukeland University Hospital som institusjon gjennom publiseringsprosessen. Bruk din UiB- eller Helse-Bergen-epostadresse.

I løpet av publiseringsprosessen vil SpringerNature gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiB vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

Taylor & Francis

Avtalens varighet:1.1.2020–31.12.2022. 
Avtaletype:Read and publish (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).
Inkluderte tidsskrift: 

De fleste abonnementstidsskrift fra Taylor & Francis som tilbyr åpen publisering er inkludert i avtalen.

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB eller Helse Bergen-Haukeland universitetssjukehus som har rollen "corresponding author".
Artikkeltype: 

Original articles

Tilgjengelig lisens: CC BY og CC BY-NC-ND
Informasjon fra forlaget: Forlagets nettside
Arbeidsflyt: 

Oppgi University of Bergen eller Haukeland University Hospital som institusjon gjennom publiseringsprosessen. Bruk din UiB- eller Helse-Bergen-epostadresse.

I løpet av publiseringsprosessen vil Taylor & Francis gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiB vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

Wiley

Avtalen er utløpt fra og med 1. januar 2022. UiB vil fortsatt støtte åpen publisering i rene åpne tidsskrift hos forlaget. Inntil eventuelt en ny avtale med forlaget er på plass vil UiB ikke støtte hybrid åpen publisering.

Avtalens varighet:1.5.2019–31.12.2021. (Artikler akseptert etter 1.mai 2019 vil kunne publiseres open access)
Avtaletype:Read and publish (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).
Inkluderte tidsskrift: 

Alle rene Open Access-tidsskrift og abonnementstidsskrift som tilbyr åpen publisering (OnlineOpen) er inkludert i avtalen. 

Kvalifiserte forfattere:Forfattere tilknyttet UiB eller Helse Bergen-Haukeland universitetssjukehus som har rollen "corresponding author".
Artikkeltype: 

Primary research og review articles

Tilgjengelig lisens: Creative Commons (lisenstype er avhengig av hva det enkelte tidsskrift tilbyr) 
Informasjon fra forlaget: Forlagets nettside
Arbeidsflyt: 

Oppgi University of Bergen eller Haukeland University Hospital som institusjon gjennom publiseringsprosessen. Bruk din UiB- eller Helse-Bergen-epostadresse.

I løpet av publiseringsprosessen vil Wiley gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiB vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

Arbeidsflyt