Hjem
Universitetsbiblioteket
Prosjektside

Bærekraftsforskning for alle – en transparent kartleggings- og gjenfinningstjeneste

Forskning som er relevant for FNs bærekraftsmål bør være tilgjengelig for alle i samfunnet, slik at den kan brukes til å nå målene. Vårt prosjekt vil bidra til dette ved å lage en plattform der alle som er interessert kan søke fram publikasjoner relatert til FNs bærekraftsmål, både norske og internasjonale, og lett få tilgang til de publikasjonene som er åpent tilgjengelige.

FNs bærekraftsmål. (SDG icons are property of the UN, reprinted for informational purposes in accordance with guidelines from United Nations Department of Global Communications (2020); all rights reserved)
Foto/ill.:
FNs bærekraftsmål. (SDG icons are property of the UN, reprinted for informational purposes in accordance with guidelines from United Nations Department of Global Communications (2020); all rights reserved)

Hovedinnhold

HVA

Prosjektets mål er å etablere en åpen gjenfinningstjeneste der alle – allmenheten, kommuner, næringslivet, forskere, studenter – enkelt kan få oversikt over og, der det er mulig, få tilgang til vitenskapelige publikasjoner knyttet til FNs bærekraftsmål. Vi vil tilby forskjellige tilnærminger – snever eller bred - tilpasset brukerens behov. Metodene vi bruker vil bli godt dokumentert, og delt åpent slik at gjenbruk og tilpasning er mulig. I første omgang skal det jobbes med mål 1, 2, 3, 4, 7, 11, 13, 14. 

HVORFOR

Å gi enkel, åpen tilgang til forskningspublikasjoner relatert til FNs bærekraftsmål for alle i samfunnet er viktig for å åpne opp forskningen, spre kunnskap og gjøre det mulig å nå nettopp disse målene. Ofte er forskningspublikasjonene vanskelige å oppdrive, særlig for alle dem som ikke tilhører en utdannings- eller forskningsinstitusjon. Eksisterende tjenester er ofte ikke tilgjengelige for allmenheten, og/eller de inkluderer ikke norske publikasjoner. Tjenesten vår skal gi alle som ønsker det muligheten til å skaffe seg oversikt over, og tilgang til, åpne vitenskapelige publikasjoner knyttet til FNs bærekraftsmål, inkludert publikasjoner på norsk. 

HVEM

Prosjektet ledes av Bibliometrigruppen ved Universitetsbiblioteket i Bergen, med bibliotekene på Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Stavanger som partnere. Prosjektet får støtte fra Nasjonalbiblioteket. 

Tjenesten skal komme på plass i løpet av 2022. 

Detaljert prosjektbeskrivelse

Access to research which is relevant to the Sustainable Development Goals is important across society, for both open science and achieving the goals. However, this research can be difficult to find and access for those outside, or even inside, academia. Large commercial actors may not include local or Norwegian-language publications in their databases, or their mappings of SDG-related research may be difficult to understand, define, or be inaccessible.

In this project, our focus is on opening-up SDG-related research. Our goal is to create a portal where Norwegian SDG-related publications are easy to find for across stakeholder groups (e.g. researchers, students, local municipality, and the public). The website will give an overview of publications from Norwegian institutions related to the SDGs, transparent methods to find SDG-related work in other databases, and statistics on what is being published. It will initially cover eight SDGs (SDGs 1, 2, 3, 4, 7, 11, 13, 14).

An issue with existing mappings is robustness - thus affecting any resulting statistics or analysis of SDG-related research. A robust mapping is hard to achieve if it implicitly uses a certain interpretation of the SDGs and definition of “relevance”, without defining and documenting these choices. A related issue is that different users may have different interpretations and understandings of what it means to be SDG-related, but are unable to determine if a mapping aligns with their interpretation if methods are not transparent. Multiple mappings may enable comparison and better insight. In this work, we will therefore implement ideas about plural mappings, transparency of methods, and inclusion of local research to try and improve these issues. We aim to provide clear definitions of what is included and excluded from a certain mapping, and provide the search strings for all, empowering users to choose (or even adjust) as suits their needs, and to understand why mapping results from different approaches may vary.

During development, we are including SDG-oriented researchers and intersectoral innovation clusters (which combine local municipalities, the private sector and academia). We aim to use these contacts as a reference group who can give input about SDG-interpretations and the formation of the tool.

This project is run by the University Library at the University of Bergen, together with partners from the libraries at Western Norway University of Applied Sciences and the University of Stavanger. It is funded by these institutions and a development grant from the National Library of Norway.

Supporting work

Armitage, C. S., Lorenz, M., & Mikki, S. (2020). Mapping scholarly publications related to the Sustainable Development Goals: Do independent bibliometric approaches get the same results? Quantitative Science Studies 1(3), 1092-1108. 10.1162/qss_a_00071

Armitage, C. & Lorenz, M. (2020, November 20). Mapping Scholarly Publications Related to the Sustainable Development Goals [Presentation]. CWTS, Leiden University, The Netherlands. Slides available from: https://www.cwts.nl/events?article=n-s2r2b4&title=mapping-scholarly-publications-related-to-the-sustainable-development-goals

HVL, UiB,UiS
Foto/ill.:
UiB,HVL,UIS