Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Nyhetsarkiv for Institutt for sammenliknende politikk

Sampolstudent Ingrid Eidsheim Daae meiner praksisfaget til sampol gjer at ho får brukt mykje av det ho kan.
Det går mot ny rekord for sampolkonferansen når det gjeld talet på deltakarar. Så langt er om lag 200 billettar solgt på førehand, men det er framleis plass til fleire. Nordområdepolitikken står i sentrum for årets konferanse, som finn stad 07 og 08 oktober og vert opna av den islandske presidenten.