Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Nyhetsarkiv for Institutt for sammenliknende politikk

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har publisert en oppsummeringsrapport i anledning senterets avslutningskonferanse.
Hilmar Langhelle Mjelde har publisert en ny artikkel i Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift om FrPs organisatoriske utvikling.