Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Nyhetsarkiv for Institutt for sammenliknende politikk

Rokkanforelesningen 2013 ble holdt 24. oktober. Donatella della Porta, professor i sosiologi ved Department of Political and Social Sciences, European University Institute, foreleste om Klassekonfliktens gjenkomst? Sosiale bevegelser i knapphetstider.
Budsjettkrangelen i USA bunner i en grunnleggende uenighet om hva staten skal være. Men republikanerne blir nødt til å gi seg, mener statsviter Gunnar Grendstad som Eksperten i Stud Vest.
Som en del av hundreårsmarkeringen for stemmerettsjubileet arrangerer Universitetet i Bergen og Uni Rokkansenteret en internasjonal konferanse: The Ida Blom Conference: Gendered citizenship: History, Politics and Democracy, 14.-15. oktober 2013.