Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Nyhetsarkiv for Institutt for sammenliknende politikk

For å forstå utviklingstrekk i norsk politikk trengs Stein Rokkans perspektiver, skriver den ferske SAMPOL-stipendiaten Olav Elgvin i Klassekampen. Rokkans politisk-sosiologiske perspektiver benyttes ikke nok i dagens samfunnsdebatt, ifølge Elgvin.
Ingen president i etterkrigstiden har preget det moderne USA som Lyndon B. Johnson, skriver Hilmar L. Mjelde i en kronikk i dagens Bergens Tidende
Mobilisert islam og forholdet mellom stat og sivilsamfunn i land hvor muslimer er i flertall er forskningsinteressene til nederlandske Teije Hidde Donker.
Ferske SAMPOL-studenter og studenter fra Europastudium ble fredag 15. august ønsket velkommen av instituttledelsen i Christies gate 15, med presentasjon av både faget og forelesere.
Domstolenes rolle i politikk, demokrati og politiske institusjoner i Latin-Amerika er argentinske Andrea Castagnolas forskningsfelt.
Dette er er temaet for doktogradsprosjektet til vår nye stipendiat Henrik Litleré Bentsen.