Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Nyhetsarkiv for Institutt for sammenliknende politikk

USA og Cuba skulle åpne diplomatiske forbindelser tok store deler av verden med storm i forrige uke. For Latin-Amerika betyr det trolig at den kalde krigen endelig begynner å ta slutt, skriver Leiv Masteintredet i Bergens Tidende.
Postdoktor Cornelius Cappelen finner i en ny artikkel i Tidsskrift for velferdsforskning at arveavgiften har liten legitimitet i befolkningen. Likevel konkluderer han og medforfatter Jørgen Pedersen med at en heving av arveavgiften prinsipielt kan rettferdiggjøres i lys av egalitære idealer.
I vårsemesteret 2015 tilbyr Institutt for sammenliknende politikk et nytt kurs med tittelen SAMPOL 208: "The Commercialization of Security in Peace and Conflict".
Postdoktor Gyda Marås Sindre er tildelt mobilitetsstipend delvis finansiert av EU som et Marie Curie-fellowship og delvis av Norsk Forskningsråd. Sindre skal studere politiske partier i post-konflikt-områder.
Professor Siri Gloppen er medredaktør på en ny antologi om konsekvensene av rettslig regulering av velferdspolitikk. Boken utgis av Edward Elgar Publishing med enkeltkapitler av postdoktor Cornelius Cappelen og professor Lise Rakner.
Gjesteforsker Stefan Dahlberg finner i en ny artikkel at politisk sakseierskap er langt mindre stabilt enn tidligere antatt, men at hvilken definisjon av sakseierskap som legges til grunn har betydning. Artikkelen er publisert i Scandinavian Political Studies og skrevet sammen med Love Christensen og Johan Martinsson.
Professor Lars Svåsand finner i en ny artikkel at mangelfull partiregulering har bidratt til deinstitusjonalisering av det malawiske partisystemet. Artikkelen er publisert i International Political Science Review.
Førsteamanuensis Terje Knutsen gjør i BT og Stavanger Aftenblad fredag 5. desember rede for ordningen med nyvalg.
Marybel Perez presenterer doktorgradsavhandlinga si ved Universitetet i Bergen den 2. desember 2014. Tittelen på avhandlinga er «The European Union’s Socialising Institutions. The Role of EU Think Tanks in EU Policymaking».
Professor Stein Kuhnle og NSD-direktør Bjørn Henrichsen er initiativtakere til biografien om SAMPOL-grunnlegger Stein Rokkan. Biografien føres i pennen av forfatter Arild Stubhaug.