Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Nyhetsarkiv for Institutt for sammenliknende politikk

Media identifiserer ofte ikkje høgreekstrem vald som terrorisme, seier førsteamanuensis ved Institutt for samanliknande politikk, Jan Oskar Engene. Og media påverkar terrorstatistikken.
I ein ny artikkel syner Michaël Tatham at folkerike regionar med godt utbygde overnasjonale nettverk i EU har større påverknadskraft i unionen enn mindre regionar. Det syner seg òg at dette er indirekte påverka av graden av desentralisering.
I studiebarometeret for 2014 får både bachelor- og masterprogramma i samanliknande politikk svært gode tilbakemeldingar frå studentane, med høvesvis 4,3 og 4,4 poeng av 5 mulege.