Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Nyhetsarkiv for Institutt for sammenliknende politikk

Siri Gloppen har alltid vært tiltrukket av det hun skjønner minst. Derfor valgte hun å forske på forholdet mellom rett og politikk på tvers av kontinenter.
Ved søknadsfristen for Samordna opptak i år har heile 16 prosent fleire valt bachelorgraden i samanliknande politikk som førsteval enn i fjor.
Professorane William Shaffer, Eric Waltenburg (Purdue University) og Gunnar Grendstad (SAMPOL) har kartlagt graden av mangfald blant dommarane i Noregs Høgsterett.
Korleis påverka bankkrisa islendingar si støtte til det politiske systemet og oppfatning av korrupsjon? Svara får du av Gissur Erlingsson, Richard Öhrvall (Linkøping U.) og Jonas Linde (Sampol) i ein nyleg publisert artikkel.