Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Nyhetsarkiv for Institutt for sammenliknende politikk

Dei politiske partia i Vest-Europa har endra seg. Yvette Peters analyserer kva konsekvensar endringar i folket kan ha i eit kapittel av ei bok til ære for Peter Mair.
Særleg jurymedlem Fredrik Saroea frå Datarock var engasjert då sampolstipendiat Julie Ane Ødegaard vart trekt fram som dommarane sin favoritt i Forskar grand prix på onsdag
Studentar, akademikarar og - eit sjeldent fenomen - høgsterettsdommarar fylte den nye Universitetsaulaen under årets Rokkanførelesing med prof. Lee Epstein.
26 kandidatar bahcelorkandidatar i sampol og europastudiar fekk vitnemål frå visedekan Knut Hidle og instituttleiar Gunnar Grendstad førre fredag.
Også høgsterettsdommarar er prega av sine verdiar og samfunnsyn når dei tek avgjerder i rettsalen. Det er konklusjonen i ei ny bok om norsk høgsterett.
Siste utgåva av China Social Welfare er dedisert til den velferdspolitiske konferansen Det kinesisk-nordiske nettverket for velferdsforsking (SNOW) arrangerte i Beijing i juni.