Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Nyhetsarkiv for Institutt for sammenliknende politikk

Hakan G. Sicakkan er med i ei internasjonal forskargruppe som har fått tildelt midlar for eit forskingsinitiativ knytt til skjult migrasjon i ly av globale økonomiske, sosiale og politiske endringar.
«Forskning viser at bistand til afrikanske kvinnebevegelser har positive ringvirkninger gitt at interessene til bistandsaktører og lokale kvinnegrupper er de samme. »
I dette kurset vil vi se nærmere på opprinnelsen til dikotomien individ-samfunn gjennom å diskutere tekster av filosofene Hobbes, Locke og Rousseau. Deretter vil vi gjennom diskusjon av Spinozas relasjonelle ontologi analysere det nye begrepet om transindividualitet. Samlet vil dette gi et godt utgangspunkt for å forstå og ta stilling til en rekke sentrale problemstillinger innen vår tids... Les mer
Elisabeth Ivarsflaten skal leia eit nytt laboratorium som representerer UiB og Bergens Forskningsstiftelse si største satsing nokon sinne på infrastruktur innan feltet. Ho meiner laben kan gjera UiB til ein av dei mest interessante stadane for samfunnsvitskapleg utdanning og forsking i Europa.
Samstundes som Yvette Peters og Sander Ensink vart tildelt Gordon Smith og Vincent Wright sin minnepris for fjorårets artikkel i West European Politics, vart Peters sin nyaste artikkel om partimedlemskap publisert i European Journal of Political Research.