Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Nyhetsarkiv for Institutt for sammenliknende politikk

Tett oppfølging og høgt fagleg nivå er det Thea Larsen trekk fram som den største overgangen frå bachelorstudiane ved UiO til masterprogrammet i Sampol ved UiB.
Overgangen var litt tøff i starten men undervisinga og oppfølginga er mykje betre, seier masterstudent Mathilde Thorsen om overgangen frå høgskulebachelor til masterprogrammet i Sampol.
I ein artikkel publisert i den siste utgåva av Scandinatvian Political Studies analyserer Jon Kåre Skiple og Gunnar Grendstad m.fl. korleis norske høgsterettsdommarar har votert i saker knytt til økonomi i perioden 1963 - 2012.
Forskere vet for lite om de nye typene av migrasjon som finner sted i verden. Et nytt, internasjonalt prosjekt skal stille de vanskelige spørsmålene.
Kor stabile er nordmenn sine haldningar til klimaspørsmål? Det prøver stipendiat Åsta Dyrnes Nordø å finna ut av. Les meir om dette i universitetsavisa På Høyden!
Trygg og lovleg abort, tilgang til helsetenester for men som har sex med men, HIV-overføring. Professor Siri Gloppen er klar for å tilsette ein ny post-doc på Institutt for samanliknande politikk. Fokuset for prosjektet er på politiske forklaringar på seksuell og reproduktiv helse i Afrika.
I den siste utgåva av Journal of European Public Policy kan du lese den siste artikkelen til Georg Picot, «Globalization and healthcare policy: a constraint on growing expenditures»
Endå ein gong gjev studentane på bachelorprogrammet i samanliknande politikk studiet sitt landets beste totalvurdering for statsvitskaplege bachelorprogram.