Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Nyhetsarkiv for Institutt for sammenliknende politikk

Professor Stein Kuhnle er blant de ansvarlige redaktørene av China National Human Development Report 2016: Social Innovation for Inclusive Human Development.
Yvette Peters prøver å styrke demokratiet ved å studere politisk ulikhet og representasjon. Hun liker ideen om at arbeidet hennes er relevant.
NB! Forelesningene vil bli avholdt på seminar-/lunsjrommet i første etasje, Sydnesplassen 12/13 hele semesteret! Åpent kurs ved institutt for filosofi og førstesemesterstudier, høsten 2016.
Fredag 19. august var det duket for fagdag på Institutt for sammenliknende politikk, som en del av semesterstartuken.
- Demokratiet som styreform er satt under press, sier Terje Knutsen, førsteamanuensis i sammenlignende politikk. Han er faglig ansvarlig for masterprogrammet i demokratibygging ved UiB, som skal gi studentene solide kunnskaper om demokratiseringsprosesser og trening i praktisk demokratistøtte. Nye kurs starter høsten 2018, søknadsfrist 19. august.