Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Nyhetsarkiv for Institutt for sammenliknende politikk

Professor Hakan G. Sicakkan ønsker å styrke forskningen på migrasjon og transnasjonalitet i Bergen som en del av satsingsområdet Globale Samfunnsutfordringer i UiBs strategi for 2016-22.
Det samfunnsvitenskapelige fakultet vil bidra sterkt innenfor alle de tre pilarene som utgjør satsingsområdet globale samfunnsutfordringer: Global helse, ulikhet og migrasjon.
Dårlig kommunikasjon er et større problem for Europa enn dårlig økonomi.